Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6, lå 16/17

Skapad 2017-05-30 09:47 i Grycksboskolan Falun
Arbete med tal och skrift.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Du ska nu få prata, läsa och skriva engelska enskilt, i par, i grupp och i helklass. Du ska få skriva egna dialoger och berättelser samt träna mycket på att förstå det du läser.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Konkretisering av mål

Genom att du pratar med andra på engelska och skriver och läser olika texter, så kommer du att utveckla din förmåga att kommunicera i tal och skrift. Du kommer också att hitta strategier för att lättare förstå och göra dig förstådd.

Arbetssätt

Vi kommer att utgå från vardagliga situationer, intressen och personer när vi skriver, läser och samtalar.
Du kommer bl a få skriva egna dialoger och egna berättelser. Du kommer också att få jobba med texter i olika svårighetsgrader för att träna din förståelse.

Bedömning

Jag kommer att titta på hur aktiv du är i pratandet och skrivandet när du arbetar i grupp.
Hur du tar dig vidare när det brister i ordförråd och hur du håller samtalet levande genom att ställa frågor och använda dig av bekräftande fraser och uttryck. Jag tittar också på hur du förstår det du läser och hur du skriver olika texter.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    En
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: