Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor och koordinater

Skapad 2017-05-30 12:29 i Västra Karups skola Båstad
Vad är medelvärde? Vad kan man använda ett diagram till? Hur många olika diagram finns det? Hur gör jag en frekvenstabell?
Grundskola 5 Matematik

Innehåll

CENTRALT INNEHÅLL

När du arbetat med detta kapitel ska du kunna:

 • Använda kartor och skala.
 • Uppskatta temperaturer och använda negativa tal.
 • Använda linjediagram och koordinatsystem.
 • Använda strategier vid problemlösning (göra tabell, rita bild, gissa och kontrollera).

 

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde kommer vi att:

 • Ha gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt med rutinuppgifter och problemlösning.
 • Arbeta i par och grupp med aktiviteter och problemlösning.
 • Gå i genom olika strategier vid problemlösning (Göra tabell, Rita en bild, Gissa och kontrollera).
 • Kommunicera matematik och träna på att använda oss av matematiska begrepp.
 • Arbeta praktiskt med kartor - kunna avläsa och förstå vad skala är.
 • Avläsa termometrar och linjediagram.
 • Vi arbetar med läromedlet Prima Formula åk 5, kapitlet kartor och koordinater, både enskilt och med en kamrat.
 • Vi gör mattespelet ”Sänka skepp”, där vi tränar på att förstå och använda koordinater och koordinatsystem.

 

REDOVISNING

 • Du deltar aktivt på lektionerna och arbetar med dina uppgifter i boken.
 • Du deltar aktivt vid problemlösning och diskussion och bidrar till att ge något förslag på lösning.
 • Du gördiagnosen som vi kommer ha i slutet av arbetsområdet.

 

 BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 

 • VÄLJA OCH ANVÄNDA METOD
  Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter, när det gäller:

  • Använda kartor och skala.
  • Uppskatta temperaturer och använda negativa tal.
  • Använda linjediagram och koordinatsystem.

  LÖSA PROBLEM

  • Lösa och formulera problem samt fundera över vilken strategi vi använder.
  • Resonera över om svaret är rimligt.

  KOMMUNICERA

  • Beskriva tillvägagångssätt till dina lösningar - Förklara och motivera hur du tänker när ni diskuterar matematik.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: