👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bablarna

Skapad 2017-05-30 13:41 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Babblarna i juvelgruppen
Förskola
Vi kommer arbeta med Babblarna

Innehåll

Barnens intressen

Utifrån barngruppens intresse för babblarna kommer vi använda babblarna som verktyg i den pedagogiska verksamheten. Utifrån barnens intressen är syftet att främja barnens utveckling på ett lustfyllt sätt samt koppla varje figur till varsitt fokusområde i läroplanen.

 

Syfte och mål

Syftet är att ge barnen möjlighet på ett lekfullt sätt utvecklas inom varje målområde.
att uppmärksamma barnen på det sociala samspel

Mål - vi vill ge barnen möjlighet att utforska läroplanen på ett lekfullt sätt. Samt göra barnen delaktiga i planeringen av den pedagogiska verksamheten.

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

känner igen babblarna

kan koppla rätt namn till rätt figur

visar uppmärksamhet och följer med i boken vi läser

är delaktiga i den pedagogiska planeringen

deltar i de olika uttrycksformerna såsom rörelse, sång och musik, lek samt skapande/konstruktion

 

Metod, och material Hur gör vi?
Vi kommer presentera babblarna med hjälp av olika böcker exempelvis "Dadda hälsar på", "I babblarnas hus", "Var är Babbas saker?" m.m. Vi läser böckerna och arbeta utifrån dem på olika sätt. Vi kommer även använda oss av sånger, rim och ramsor och lärplatta. Inom babblarprojektet så kommer vi arbeta med språk, matematik, identitet och kultur, natur och miljö, skapande, lek och rörelse.


Förutsättningar
vi kommer använda babblarna i hela våran verksamhet

 

Dokumentation,
med hjälp av kamera, lärplatta, väggdokumentation och unikum

Förberedelser, 
köpa in babblarfigurerna och böcker om babblarna, samt förbereda material utifrån böckerna.