Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna flyttar in på Stubben

Skapad 2017-05-30 13:45 i Bergatrollet Dibber Sverige AB
Vi startar upp ett nytt tema med Babblarna
Förskola
Tanken är att vårt arbete med babblarna ska växa med barnens tankar. Vi vet inte var detta arbete med Babblarna kommer att föra oss, vi vill se vad som händer och vad barnen vill göra. Babblarna kommer till en början att flytta in hos oss på Stubben under samlingen och fortsätta vara underlag för våra samlingar under kommande termin. Babblarna är ett verktyg i att träna språkutveckling, varje babbel pratar sitt alldeles egna språk som bygger på ljudet i deras namn. När barnen lyssnar på babblarna och härmar hur de pratar tränas förmågan att använda betoningar och melodi i språket.

Innehåll

Syfte

*Att på ett lekfullt sätt stimulera barnens språkutveckling och förstärka deras empatiska förmåga

*Att även utveckla barnens sociala samspel genom turtagning.

* Att introducera färgerna genom babblarna på ett lekfullt sätt.

Hur ska vi jobba?

Vi ska i våra samlingar låta babblarna flytta in en och en. Barnen får själva hjälpa till att flytta in i huset (dockskåpet). Sedan läser vi gemensamt bok om den babbeln och pratar om dess färg och form. Böckerna om Babblarna ställer vi sedan ut bland de andra böckerna så att barnen har tillgång till dem. Babblarna finns även uppsatta på dörren och i taket. Vi kommer också ha aktiviteter utanför samlingen i den pedagogiska verksamheten som innefattar babblarna. Vi tittar och lyssnar också på babblarna på i-Pad, dator och projektor. Under hösten 2017 kommer vi planera och genomföra våra samlingar utifrån babblarnas läroplansmål ett i taget. Vi kommer att dokumentera genom att fota och filma barnen. Vi kommer föra tillbaka dokumentationen till barnen genom att sätta upp foton på avdelningen och prata med barnen om vad de gjorde på fotot. 

 

Varje Babbel är kopplad till ett visst läroplansmål, se nedan.

Babba

Babba symboliserar språkkunnighet, språklek och olika ord.

Babba är mycket pratsam, berättar sagor för den som vill lyssna och läser många böcker.Pratsam och omtänksam, naturlig ledare (utan att kämpa för det), modig. Älskar att läsa böcker och att berätta sagor.

Bibbi

Bibbi symboliserar matematik.

Bibbi är försiktig och lite ängslig av sig. Jättebra på att räkna och att klura ut saker.
Bibbi är lugn av sig. Tycker inte så mycket om när det flyger och far. Vill gärna göra lugna rofyllda saker. Odla växter, hänga i bion, se på stjärnorna, räkna, bra på att klura ut praktiska lösningar. Lite försiktig och orolig, blir lätt skrämd. Eftertänksam.

Bobbo

Bobbo symboliserar rörelse och motorik.

Bobbo är glad och arg – med ett snabbt humör. Studsig och nyfiken. Bobbo är nästan alltid glad (men kan bli jätte-hoppa-studsa-arg och sur när något går fel), mycket energifylld, nyfiken och busig. Gillar att dansa och hopsar gärna fram.

Dadda

Dadda symboliserar naturkunskap och teknik.

Dadda är bra på att hitta saker, men tappar dem lätt igen. Lite klumpig och kommer ofta på efterkälken. Älskar roliga miner.
Plockar gärna upp saker i naturen, tar och känner, funderar. Lite klumpig och långsam – kommer ofta på efterkälken. Fnittrar för sig själv, älskar att busa med roliga ljud och fula miner. Nära till gråten, envis – säger ofta ja-a! eller ne-e!

Diddi

Diddi symboliserar skapande i alla möjliga material man kan hitta.

Diddi är snabb, vill alltid vara först. Älskar att rita, måla och kladda. Diddi är den äventyrlige och våghalsige. Älskar när det studsar, far och rör på sig. Mycket ”Spring i benen”. Kastar sig före alla andra, pratar gärna men hinner inte alltid lyssna på de
andra. Tycker om att städa, far runt som en virvelvind. Har svårt att komma upp på morgonen. Konstnärlig och kreativt påhittig.

Doddo

Doddo symboliserar socialt samspel, gillar att kramas och att vara tillsammans.

Doddo är snäll, rättvis och hjälper alltid sina vänner. Doddo älskar att höra sin röst, men är en trofast vän som ser till att ALLA är med. Snäll och lyssnar noga på vad de andra vill. Doddo vill gärna skapa rättvisa och hjälper till att lösa konflikter när de uppstår. Brusar aldrig upp.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: