Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk

Skapad 2017-05-30 14:01 i Jonsereds skola Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
De flesta som bor i Skandinavien förstår varandra över landgränserna. Svenska, norska och danska har nämligen ett gemensamt ursprung, och är så lika att vissa språkvetare ser dem som dialekter av samma språk.

Innehåll

Varför ska vi göra det här?

Vi ska läsa texter på olika skandinaviska, närliggande språk för att undersöka likheter och försöka hitta språkliga mönster.

 

Vad ska vi lära oss?

Vi ska försöka lära oss några ord som är typiska för de olika språk som vi läser och analyserar.

 

Vad ska vi göra?

Vi kommer att läsa texter, och göra en enkel analys av språket utifrån den förförståelse som vi själva har. Därefter kommer vi att titta på liknande ord och uttryck och lära oss tydliga skillnader mellan de olika språken. 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta enskilt och i grupp och föra diskussioner i helklass. Du kommer att kunna redovisa skriftligt vad du lärt dig.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: