Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet, etik & moral

Skapad 2017-05-30 14:47 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Religionskunskap Samhällskunskap
Detta arbetsområde handlar om oss som bor i Sverige. Vem är vi? Varför är vi som vid är? Varför tycker vi som vi gör? Vad finns det för likheter mellan oss människor och vad finns det olikheter? Vad är rätt och fel i olika situationer?

Innehåll

Mål för elev

Du ska öka din förståelse för individer och grupper som lever i Sverige. Du ska också först att olika individer kan uppleva vad som r rätt och fel på olika sätt.

Innehåll

Arbetsområdet handlar om människorna som bor i Sverige, deras identitet, bakgrund samt om etik & moral.

Genomförande

Under arbetsområdet kommer vi   bland annat att ha korta genomgångar, mycket diskussioner i mindre och större grupper samt olika övningar.

Redovisning

Utöver vad du visar under diskussioner kommer du att svara på några frågor i slutet av arbetsområdet.

Elevinflytande

Arbetsområdet kommer att vara elevaktivt med mycket diskussioner och övningar och elevernas ges vid vissa tillfällen möjlighet att välja vad vi ska diskutera.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning. Konsekvenser av detta, till exempel socialt, kulturellt och ekonomiskt.
  Sh  7-9
 • Immigration till Sverige förr och nu. Integration och segregation i samhället.
  Sh  7-9

Matriser

Re Sh
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Samhällskunskap
Resonera om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Religion
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: