Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Bi Anpassningar i naturen Lig åk 6

Skapad 2017-05-31 08:13 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Avsnittet handlar om våra olika naturtyper och exempel på vilka anpassningar vi finner hos växter och djur.
Grundskola 6 Biologi
Varför flyttar bara vissa fåglar på hösten?

Hur kan det finnas li i öknen?

Hur tar sig djuren fram i den täta regnskogen?

Hur påverkar vi människor naturen?

Innehåll

Mål

Vi ska försöka förstå varför det finns så stor variation av av växter och djur och varför det är så viktigt att vi tar hand om vår natur

Arbetets innehåll

Under avsnittet ska du ta reda på vad som kännetecknar de olika naturtyperna. Du ska också titta på hur växter och djur har anpassat sig för att klara av att leva under de olika förhållanden som råder där, hur de hittar föda och klarar sig från fiender.

Du ska också titta på näringskedjor i de olika naturtyperna.

Vi ska också fundera över hur vi människor påverkar naturen för att tillfredsställa våra behov och hur vi kan skydda vår natur.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att gå igenom texten i läroboken. Vi diskuterar under lektionerna. 

 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Du får visa dina kunskaper under lektionerna. 

 

Reflektion

Hur kan det vara så stor variation av växter och djur?

Varför är vissa arter hotade? Förklara. Ge exempel.

Hur kan du hjälpa till att skydda naturen?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Grundmatris i biologi åk 4-6

Använda dinakunskaper i biologi för att granska information och uttrycka vad du tycker i frågor om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

uppnår kunskapskraven
uppnår kunskapskraven väl
uppnår kunskapskraven mycket väl
Samtala
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i människokroppen, naturen och samhället

uppnår kunskapskraven
uppnår kunskapskraven väl
uppnår kunskapskraven mycket väl
Kunskap/Sammanhang/Begrepp
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor på verkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor på verkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor på verkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers och med hur ekologin fungerar.
Du kan berätta om livets utveckling. Du ger exempel på hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: