Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal (kap 9)

Skapad 2017-05-31 09:29 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med decimaltal och uppställning av de fyra räknesätten.

Innehåll

 

Kunskapskrav och bedömning

Efter avslutat kapitel ska du kunna:

 • avrunda decimaltal till närmsta heltal
 • uppställning av de fyra räknesätten med decimaltal
 • avgöra ifall dina uträkningar är rimliga

Du kommer att göra en diagnos som avstämning under arbetet.

Vi kommer att ha prov efter att vi har räknat kapitel 8-10

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att arbeta i boken MatteBorgen direkt 5B

Ni kommer att arbeta praktiskt.

Elevens ansvar och inflytande
Du ansvarar för att genomföra de uppgifter du får. Det är viktigt att du säger till när du behöver hjälp. 
Du har inflytande över vilka praktiska övningar vi ska göra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: