Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Bi Ekologi Lig åk 6 Läsåret 16/17

Skapad 2017-05-31 11:29 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Biologi
Vad händer om alla bin försvinner? Eller om hela skogen försvinner?

Precis som alla organismer samspelar människan med sin omgivning. Hon är beroende av andra djur och av växter för att få mat, kläder och skydd. Samtidigt påverkar människan den miljö hon lever i.

Innehåll

Mål

Du ska utveckla din förmåga att använda dina kunskaper om kretslopp, näringskedja, näringsväv och näringspyramid, olika naturtyper samt se sambanden mellan natur och människa.
Du ska utveckla en djupare förståelse kring begrepp som används inom ekologi och ekosystem samt kunna använda dessa i olika sammanhang.

Arbetets innehåll

Du ska utveckla kunskap om

- Ekosystem, de olika delar som ingår och hur de samspelar
- Näringskedjor och näringsvävar
- Producenter, konsumenter och nedbrytare
- Vad som krävs för ett ekosystem i jämvikt
- Fotosyntes och förbränning
- Kretslopp: kol respektive närsalter
- Betydelsen av biologisk mångfald
- Fältstudier av lokala ekosystem t ex i Genarp eller Sankt Hans backar
- Aktuella samhällsfrågor

Samtidigt som du jobbar med allt inom ekologiavsnittet tränar du på förmågan att kommunicera, att ta ställning, att genomföra systematiska undersökningar (exkursion) och att beskriva och förklara biologiska samband.

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att lära dig många nya begrepp som du ska kunna förklara och använda både muntligt och skriftligt för att göra jämförelser och se ekologiska samband.
Du ska vara aktiv vid planering, genomförande och tolkning av fältstudier och visa att du kan använda aktuell utrustning.

Visa din kunskap - Bedömning

Ditt arbete under exkursion samt efterarbetet med sammanställningen/slutsatser.
Din förmåga att kommunicera, ta ställning och att visa på biologiska samband bedöms vid under lektionerna.

Reflektion

1. Hur fungerade det att arbeta med de praktiska momenten? Var du aktiv vid genomförande och efterarbete?

2. Har du försökt arbeta med uppgifter digitalt?

3. Är du nöjd med din insats i muntliga aktiviteter? Gör du din röst hörd?

4. Är det något du tycker jag ska ändra till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Bi  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Bi  E 9
 • Eleven kan genomföra fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Bi  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Bi  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Bi  E 9
 • Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
  Bi  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
  Bi  E 9

Matriser

Bi
Grundmatris i biologi åk 4-6

Använda dinakunskaper i biologi för att granska information och uttrycka vad du tycker i frågor om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

uppnår kunskapskraven
uppnår kunskapskraven väl
uppnår kunskapskraven mycket väl
Samtala
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Använda information
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.

Göra undersökningar i biologi

uppnår kunskapskraven
uppnår kunskapskraven väl
uppnår kunskapskraven mycket väl
Genomföra undersökningar
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla fältstudier och undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Säkerhet i undersökningar
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Du kan jämföra vad du och andra kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Dokumentation
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.

Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara hur saker hänger ihop i människokroppen, naturen och samhället

uppnår kunskapskraven
uppnår kunskapskraven väl
uppnår kunskapskraven mycket väl
Kunskap/Sammanhang/Begrepp
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor på verkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismer och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor på verkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers och med hur ekologin fungerar.
Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor på verkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers och med hur ekologin fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: