Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsthistoria vt17

Skapad 2017-05-31 11:58 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 8 – 9 Bild

Innehåll

Syfte

Arbetsområde konsthistoria inleds under vårterminen i årskurs 8 med att eleverna väljer ut ett eget konstverk.

De skriver om verket och konstnären som skapat det. De skapar också egna verk utifrån den stil som konstverket är skapat i.

På hösten i årskurs 9 fortsätter vi sedan läsa om de olika konststilar som varit rådande under olika perioder. 

Centralt innehåll

Vi kommer att producera egna bilder. Vi kommer att titta på hur bilder skapats och använts i ett historiskt perspektiv och i nutid. Dessa kommer vi att presentera i vårt "classroom" och för varandra.

I arbetet kommer vi att titta på vilka redskap som använts vid framställning av verken. Vi kommer även att titta på vilket material verken är skapade i.

Vi kommer också att analysera hur verken är utformade och vad de förmedlar.

Bedömning

De kunskaper som bedöms finns att läsa om i matrisen för bildämnet. Ni kan också där gå in och läsa hur ni ligger till inom de olika ämnesområden som vi arbetat eller arbetar i. Då ni inte uppnår E i ett specifikt arbetsmoment markeras det med en pil i det vänstra fältet i tabellen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
  Bl  E 9
 • Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 9
 • Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
  Bl  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: