Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och Division

Skapad 2017-05-31 13:52 i Toltorpsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 Matematik
Inom detta avsnitt utvecklar du dina kunskaper om uppställning i multiplikation och division. Du utvecklar också din färdighet i multiplikationstabellen.

Innehåll

Mål

När vi har arbetat med detta område kommer du ha utvecklat dina kunskaper och förmågor:

 • att utföra uppställningar i division och multiplikation
 • om matematiska begrepp inom området
 • multiplikationstabellen
   

Arbetssätt/metod

Vi Vi kommer att arbeta med området genom att:

 • ha genomgångar
 • diskussioner och arbete i helklass och mindre grupper
 • arbeta i Koll på matematik 4b
 • genomföra olika aktiviteter, ex. problemlösningsuppgifter och mattespel
 • göra övningar på ipad 
 • test


   Bedömning

    Så får du visa dina kunskaper och förmågor:

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • ditt bidrag i muntliga diskussioner och resonemang i helklass och i mindre grupper
 • din redovisning och beskrivning av beräkningar och begrepp
 • ditt ansvar för läxor
 • test

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Multiplikation och division

Påväg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Skriftlig räknemetod - uppställning multiplikation
Du behärskar uppställningar i multiplikation i talområdet 0-1000
Bedöms ej med mer än godtagbara
Skriftlig räknemetod - uppställning division
Du behärskar uppställningar i division i talområdet 0-1000
Bedöms ej med mer än godtagbara
Multiplikationstabellerna 0-10
Du kan lösa 75 tal under 6 minuter
Du kan lösa 75 tal under 4 minuter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: