Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårdpedagogik och handledning

Skapad 2017-05-31 13:58 i Vuxenutbildning Halmstad Halmstad
Vuxenutbildning
Ämnet pedagogik i vård och omsorg har sin vetenskapliga grund i pedagogik, vårdvetenskap, psykologi och sociologi. Ämnet behandlar socialpedagogiska och pedagogiska frågor inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt mötet och relationen mellan patienter och brukare och personal.

Innehåll

Undervisningen i ämnet pedagogik i vård och omsorg syftar till att: 

 • Eleverna ska utveckla den pedagogiska och kommunikativa förmågan
 • Att utveckla förmågan att avgöra vilken vägledning som krävs i olika vård- och omsorgssituationer inom socialtjänstens olika verksamhetsområden samt inom hälso- och sjukvård.
 • Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människan samspelar med sin omgivning.
 • Eleven ska utveckla intresset för hur andra tänker och hur olika levnadsvillkor påverkar möjligheterna till utveckling och aktivt deltagande i samhällslivet.
 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om människors interaktion och socialisation samt om handledningens betydelse.
 • Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att medverka och använda sina kunskaper i olika situationer. Genom medverkan i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet till inblick i och erfarenhet av olika sociala och pedagogiska sammanhang.
 • Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att reflektera över och diskutera egna och andras handlingar och attityder.
 • Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att utifrån ett kritiskt förhållningssätt söka och inhämta information samt hantera, värdera och använda den.
 • Att använda it för information, dokumentation och kommunikation inom verksamheten ska också ingå i undervisningen

 

Undervisningen i ämnet pedagogik i vård och omsorg ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

Kunskaper om

 •  Utanförskapets orsaker och konsekvenser
 • Socialpedagogiska insatser, arbetssätt och metoder
 • Hur samtalssituationer påverkas av patienter och brukare, vårdpersonal och omgivningen
 • Vad som påverkar relationen mellan patienter och brukare och personal
 • Handledning och dess kunskapsutvecklande process inom vård och omsorg
 • Relevanta begrepp och teorier
 • Kvalitetsarbetets betydelse inom vård och omsorg

Förmåga att:

 • Planera och genomföra uppgifter inom området.
 • Att kommunicera med andra utifrån deras förutsättningar samt att uppfatta och tolka vilka behov patienter och brukare, närstående och personal har.
 • Att utvärdera och dokumentera sitt arbete och resultat

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande:

 • Kunskap och kompetens inom vård och omsorg.

 • Hur samtalssituationer påverkas av patentera och brukare, vårdpersonal och omgivningen

 • Handledningsprocessens olika delar: inventering, planering, genomförande och utvärdering.
 • Rollen som pedagog och handledare.
 • Innebörden av olika begrepp och teorier inom området pedagogik, kommunikation, handledning och samtalsmetodik. Olika former av handledning.
 • Pedagogiska metoder vid handledning.
 • Handledningsuppgifter, till exempel hjälp med motivationsarbete.
 • Lärande- och bedömningssamtal.
 • Kommunikationens betydelse för mötet mellan patienter och brukare och personal.
 • Avsikter med och utförande av kvalitetsarbete inom vård och omsorg.
 •  

 

 

 

 

Uppgifter

 • 1. Pedagogiska begrepp och teorier

 • 2. Kommunikation och samarbete

 • 3. Handledning och rollen som handledare

 • 4. Kvalitetsarbete och dokumentation

 • 5. Handledningsprocessen

Matriser

Vårdpedagogik och handledning

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: