Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov årskurs 3 Svenska

Skapad 2017-05-31 13:59 i Bårslövs skola Helsingborg
resultat
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Resultatsammanställning av nationella prov i svenska 2017

Innehåll

Resultatsammanställning av nationella prov i svenska och svenska som andraspråk  2017.

 

Matriser

Sv SvA
Kunskapsprofil - Svenska åk 3

Eleven ska beträffande läsning

Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
- kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt (delprov D)
- kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen muntligt eller skriftligt (delprov B)
- kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt (delprov C)

Eleven ska beträffande skrivning

Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
- kunna skriva läsligt för hand (delprov G)
- kunna skriva berättande texter med tydlig handling (delprov E)
- kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart framgår (delprov H)
- kunna stava ord som eleven själv ofta använder i skrift och ord som är vanligt förekommande i elevnära texter (delprov F)
- kunna använda sig av stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter (delprov F)

Eleven ska beträffande tal och samtal

Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
- kunna samtala om frågor och ämnen hämtade från egna och andras erfarenheter, texter och bilder genom att ställa frågor, framföra egna åsikter och ge kommentarer (delprov A)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: