Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2016/2017

Skapad 2017-05-31 14:00 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola F
Under läsåret 2016/2017 har vi arbetat med kunskapskraven i svenska för årskurs 1-3. Se vidare bedömning med kommentarer under fliken Bedömningsmatriser.

Matriser

SVENSKA KUNSKAPSKRAV ÅRSKURS 1- 3

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
KUNSKAPSKRAV
Årskurs 1
KUNSKAPSKRAV
Årskurs 2-3
LÄSSTRATEGIER
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
LÄSFÖRSTÅELSE
Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigerar sig själv.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
RESONERA
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
SKRIVA TEXTER
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
ELEVNÄRA TEXTER
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
BERÄTTANDE TEXTER
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
SÖKA INFORMATION
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
ÄMNESSPECIFIKA ORD & BEGREPP
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
KOMBINERA TEXT OCH BILD
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
GE OMDÖMEN, BEARBETA OCH FÖRTYDLIGA
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
SAMTALA OM ELEVNÄRA FRÅGOR
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
BERÄTTA TYDLIGT
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
GE OCH TA MUNTLIGA INSTRUKTIONER
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: