Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa genom 7 världsdelar

Skapad 2017-05-31 16:04 i Hosjöskolan Falun
"En resa genom 7 världsdelar". Genom detta tema kommer eleverna att uppnå mål i geografi, samhällskunskap, svenska och bild. Vi kommer att arbeta med alla världsdelar, dvs. Afrika, Asien, Europa, Nordamerika, Oceanien, Sydamerika samt Antarktis. Eleverna kommer också att arbeta och inhämta kunskap om olika länder i dessa världsdelar.
Grundskola 1 – 3 Bild Svenska SO (år 1-3)

Innehåll

Läroplanens syfte samt elevens förmågor:

 

 

Centralt innehåll:

 

Undervisning:

Du kommer få:

undervisning och kunskap om hur jordens landmassa har förändrats under tid

undervisning och kunskap om hur världskartan ser ut

undervisning och kunskap om våra världsdelar, deras placering och storlek

tillverka ett faktahäfte om världsdelar

Konkreta mål:

Du ska:

 • veta vad världsdelarna heter
 • veta var respektive världsdel är placerad på jordgloben
 • veta deras storlek i relation till varandra 
 • kunna hitta världsdelar och de länder som de arbetar med på en karta
 • kunna väderstrecken norr, söder, öster och väster samt använda dessa begrepp
 • kunna berätta fakta, muntligt och skriftligt om de länder som de valt att forska om

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: