Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack skrivrummet År 2-3

Skapad 2017-05-31 19:46 i Östad skola Lerum
Grundskola 2 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Hur skiljer sig olika texter åt? Vi ska titta närmare på argumenterande, beskrivande, återberättande, berättande, instruerande och förklarande texter. Var finns de i vår vardag?

Innehåll

Det här ska du arbeta med:

Utifrån cirkelmodellen: 

Bygga upp dina förkunskaper. (Genom att läsa texter från olika genrer, se på film och i diskussioner dela med oss av våra erfarenheter.) 

Undervisas om texttypen.Vi använder oss av modelltexter för att se hur texten är uppbyggd, vilket är syftet och dess språkliga drag.

Vi skriver gemensamma texter.

Du skriver en egen text utifrån vad du har lärt dig.

Du får tillsammans med en vuxen bedöma din text.

Du kommer att arbeta i helklass, par och enskilt. (APE)

Du kommer att arbeta med argumenterande, beskrivande, återberättande, berättande, instruerande och förklarande texter.

Vi fokuserar på förmågan att:

 

Centralt innehåll:

Läsa och skriva

År 1-3: Det här ska du kunna:

Att texter har olika språkdrag beroende på dess syfte och vad de ska förmedla.

Efter vårt arbete med: 

argumenterande text - skriva en text med syfte att påverka

beskrivande text - skriva en berättande faktatext

återberättande text - skriva och återge en händelse i rätt tidsföljd

berättande text - förmedla ett budskap

instruerande text - beskriva hur man gör något

förklarande text - förklara hur något fungerar

 

Granska och bedöma din text utifrån färdiga frågor. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv
  • Kunskapskrav
  • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
    Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: