👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forrest Gump

Skapad 2017-05-31 19:54 i Nolhagaskolan Alingsås
Vi tittar på filmen Forrest Gump och utifrån den diskuterar vi symboler och budskap i filmen, kulturella likheter och skillnader, händelser som kännetecknar åren 1950-1980. Efter att ha sett filmen väljer du en skrivuppgift som du arbetar med individuellt och där du visar att du kan förstå, reflektera över det du hört och sett i filmen.
Grundskola 9 Engelska
Genom filmen tränar vi på att förstå när engelska talas med olika dialekt. Vi tränar på att diskutera och reflektera över budskap, symboler och kulturyttringar

Innehåll

Mål - kunskapskrav

Förförståelse

För att kunna förstå filmen bättre börja vi med att ta reda på vad som kännetecknar 50-talet, 60-talet, 70-talet och 80-talet - den tidsperiod som filmen utspelar sig.

 

Detta tränar vi på

 

 • att lyssna på och förstå amerikansk (även dialektal) engelska

 • att muntligt diskutera och reflektera runt filmen

 • att få kunskap om lite amerikansk nutidshistoria

 • att skriva om filmen och reflektera över det du har sett

 • att bli bättre på att göraa en bra redovisning med ett bra språk med egna reflektioner och jämförelser.

 • att bli bättre på att diskutera och ta del av andras åsikter

 

Uppgift och Bedömning

 

Bedömningen grundar sig på hur väl du kan berätta, diskutera och reflektera kring olika teman i filmen muntligt och skriftligt:

 

BEDÖMNING (gör en muntlig uppgift):  

 

Muntligt: Hur väl du kan göra en redovisning om filmen & diskutera/analysera den. Uppgiften görs parvis och spelas in på din dator. Läggs sedan på Unikum.E: Du kan återberätta handlingen muntligt på ett förståeligt sätt med enkla reflektioner.

C: Du har även med mer utvecklade reflektioner runt det du talar om. Den vanligaste grammatiken har du klarat att få rätt. Du kan berätta bra och ledigt.

A: Du drar även bra och nya slutsatser av det du har lärt dig. Du har djupare reflektioner och kan jämföra ämnet med annat du känner till. Din engelska är nästan felfri och du kan använda svårare ord och grammatik på ett bra sätt.Dina redovisningar skall senast lämnas in på Unikum under ”Uppgifter” senast tisdag 1/6-21!


V 20: ti

V 21: ti + to

V 22:  ti +(to)

V 23:  (ti + to)

 

 

 

ORAL TEST

 

Read/say a statement about something in the film:

 • The characters

 • The environment

 • What is fun

 • The beginning

 • The end

 • Movie tricks

 • The realism

 • The purpose with the film

 • Discuss what the meaning is with the following statements:

  • Life is like a box of chocolates …

  • Run, Forrest, run

  • What is true love

  • Stupid is as stupid does 

 • Things you can find in other films or books etc.

 • The symbolism and the people

 • The relationship between the characters … …

 

Say if you agree or disagree — explain why and give examples.

 

Example: I think Forrest is very funny, because he … …

I think the film is not realistic at all, because … ...

 

Ask your friends what they think and why.

 

Discuss your own opinions about the statement — and also what other opinions there are.

 

 

E: Du kan återberätta handlingen skriftligt på ett förståeligt sätt med enkla reflektioner.

C: Du har även med mer utvecklade reflektioner runt det du pratar om. Den vanligaste grammatiken har du klarat att få rätt. Du kan berätta bra och ledigt.

A: Du drar även bra och nya slutsatser av det du har lärt dig. Du har djupare reflektioner och kan jämföra ämnet med annat du känner till. Din engelska är nästan felfri och du kan använda svårare ord och grammatik på ett bra sätt.

 

Uppgifter

 • Inlämning av Forrest Gump

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 9
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9

Matriser

En
ENG skriftlig produktion

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
KUNNA FORMULERA SIG
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
relativt varierat, tydligt och sammanhängande
GÖRA FÖRBÄTTRINGAR
enkla
välgrundade
välgrundade
UTTRYCKA SIG
enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
tydligt och med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
DISKUTERAR INNEHÅLLET
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat
GÖRA JÄMFÖRELESER
med egna erfarenheter och kunskaper
enkla
välutvecklade
välutvecklade och nyanserade