Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott år 1-3 Lgr11

Skapad 2017-06-01 06:49 i Berghultskolan Lerum
Vi lär oss att ensamma och tillsammans leka och idrotta. Vi lär oss också om sådant som är bra för vår hälsa.
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Idrott utifrån Lgr11

Innehåll

Syfte med ämnet

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll

Eleven skall ha färdigheter och kunskaper om:

Undervisning

Använda kroppen och röra oss på olika sätt tex träna grundrörelser som krypa, åla, gå, springa, hoppa, klättra, genom lekar och genom att använda olika redskap. För att träna samarbete skall vi ha samarbetsövningar, två och två men också i grupper. Leka tillsammans med andra, träna sig att samarbeta med andra, spela bollspel och andra ”lagsporter”. Vi provar olika aktiviteter som tex idrott (ex friidrott, simning), utevistelser (ex skogspromenader, pulkaåkning). Alla ska byta om inför idrottslektionerna och duscha efteråt. Vi ska lära oss lite om hur vi bör äta för att må bra. Lära oss avslappning tex i samband med aktiviteter men också i klassrummet.

Detta ska bedömas

Elevens förmåga att:

 • jag ska kunna visa att jag vet lite om vad jag bör äta för att må bra och vad jag ska göra för att återhämta mig efter aktiviteter och skola.
 • delta i olika aktiviteter och våga prova nya saker,
 • byta om när det är idrott, duscha efteråt,
 • samarbeta med andra, visa hänsyn, följa reglerna och kunna hantera en förlust när vi leker eller spelar något,
 • utföra olika rörelser med kontroll,

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 1-3 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du använder **till viss del** de motoriska grundformerna vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du behärskar **relativt väl** de motoriska grundformerna i olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du behärskar de motoriska grundformerna **väl** och använder dig av dem i olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du kan utföra enkla rörelser till musik.
Du anpassar rörelser **relativt väl** till olika typer av musik vad gäller takt och rytm i musiken.
Du anpassar dina rörelser **väl** till olika typer av musik vad gäller takt och rytm i musiken.
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du har förmåga att vistas och leka i vatten.
Du vistas i vatten och simmar kortare sträckor.
Du simmar i både mag- och ryggläge på ett relativt väl utvecklat sätt.
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
* genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika för hållanden och miljöer. Förebygga risker vid fysisk aktivitet.
Du visar **viss förståelse** för de risker som kan uppstå i samband med fysiska aktiviteter.
Du visar **relativt god förståelse** för de risker som kan uppstå i samband med olika fysiska aktiviteter.
Du visar **god förståelse** för de risker som kan uppstå i samband med olika fysiska aktiviteter och kan även berätta om dem.
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
* genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika för hållanden och miljöer. Förebygga risker vid fysisk aktivitet.
Du orienterar **till viss del** i olika typer av kända miljöer med hjälp av olika kartor/ritningar.
Du orienterar **relativt väl** i kända närmiljöer med hjälp av karta.
Du orienterar med **god säkerhet** i kända närmiljöer med hjälp av karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: