Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europaresan

Skapad 2017-06-01 08:12 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Fysik Geografi Teknik Bild Biologi Svenska Svenska som andraspråk Kemi
Det är dags att bege sig ut på en resa. Genom att besöka tre länder i Europa kommer du att få träna på att söka fakta, lära dig om djur och natur i Europa, tekniska uppfinningar och hur människor och olika kulturer fungerar.

Innehåll

Det är dags att bege sig ut på en resa. Genom att besöka tre länder i Europa kommer du att få träna på att söka fakta, lära dig om djur och natur i Europa, tekniska uppfinningar och hur människor och olika kulturer fungerar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Fy Sv Bi Tk Bl Ke Ge SvA
Europaresan

Bild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
tekniker, verktyg och material
Du visar ovana att hantera material, tekniker och prövar sällan nya sätt att arbeta med färg, form. Du behöver arbeta mer undersökande för att nå kunskapskraven.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett ganska bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder/lerfigurer och filmanimationer.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och bra sätt för att skapa olika uttryck i dina bilder/lerfigurer och filmanimationer.
Du kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett varierat och mycket bra sätt och med många ideer för att skapa olika uttryck i dina bilder/ler figurer och filmanimationer.
Idé utveckling
Du har svårt för att utveckla egna idéer inom uppgiftens syfte och behöver träna mer för att nå kunskapskraven.
Du kan hjälpa till att utveckla idéer inom syftet för projektet. Du utgår ifrån faktabilder och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer som du fått hjälp med att komma på inom inom syftet för projektet. Du utgår ifrån faktabilder och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla egna idéer inom inom syftet för projektet. Du utgår ifrån faktabilder och omarbetar andra idéer och material som finns för att inspirera till skapande.
ansvar för eget skapande
Du behöver mycket hjälp, inspiration och råd men kommer ändå inte igång. Du är sällan aktiv i gemensamt skapande och behöver ta ett större eget ansvar för din arbetsinsats för att nå kunskapskraven.
Du kan hjälpa till med att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt arbete med att skapa bilder går framåt.
presentation av eget bildskapande.
Du har svårt att presentera dina bilder enligt uppgiftens syfte så att budskapet framgår. Du behöver utveckla denna förmåga mer för att nå kunskapskraven.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett bra sätt.
Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett mycket bra sätt.

Biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Söka information
Du behöver hjälp med att söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du kan med hjälp diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas
Använda information
Du kan med hjälp använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du kan med hjälp anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Biologiska sammanhang (tex näringskedja)
Du har delvis baskunskaper i biologi. Du kan med hjälp ge exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du kan med hjälp använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Anpassning till livsmiljö
Du kan med hjälp berätta om livets utveckling. Du kan med hjälp er exempel på hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du ger exempel på hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.
Du kan berätta om livets utveckling. Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i.

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Söka och sammanställa information
Du kan med hjälp sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Redovisning
Du kan med hjälp förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du kan med hjälp anpassa din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Digitala hjälpmedel
Du kan med hjälp använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.

Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Natur- och kulturlandsap
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du kan med hjälp diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Befolkningsfördelning
Du kan med hjälp beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Begrepp
Du kan med hjälp använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Fältstudie - orientering
Du kan med hjälp använda kartor och andra enkla verktyg på ett ganska bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett ganska bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett mycket bra sätt när du gör fältstudier.
Utbildning, sjukvård och naturresurser
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det får för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.

Teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tekniska lösningar
Du kan med hjälp diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar, människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar, människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar, människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar, människor, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: