Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2017-06-01 08:30 i Förslövs skola F-9 Båstad
Det här är en planering som handlar om att läsa och analysera Förföljaren, samtala kring bokens handling och karaktärer. Vi arbetar även med nyhetsinslag och skriver reportage utifrån boken.
Grundskola 8 Svenska
V. 17-23 Vi kommer utgå från en artikel och diskutera hur vi kan tänka källkritiskt. Vi väljer sedan ett ämne, där vi granskar olika artiklar ur ett källkritiskt perspektiv.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Sv
  • Sv
    Syfte söka information från olika källor och värdera dessa

 

 

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 -I läsning av artiklar och faktatext, visar du att du kan resonera kring källors trovärdighet och använda dig av källkritiska begrepp.

 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

 

Din förmåga att resonera kring källors trovärdighet.

 

 

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

-Vi tränar på att resonera om källors trovärdighet.

 

                                                                              

DokumentationKopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • söka information från olika källor och värdera dessa.
    Sv

Matriser

Sv
Källkritiskt resonemang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språk: Ordval, variation
Språket är otillräckligt.
Texten visar ett ganska begränsat ordval.
Ordvalet i texten är ganska varierat och till viss del anpassat till ämnet.
Ordvalet i texten är varierat och anpassat till ämnet.
Meningsbyggnad, grammatik, stavning
Meningsbyggnaden är felaktig. Texten innehåller allt för många stavfel och felaktiga uttryck.
Meningsbyggnaden är enkel. Några få ord eller idiomatiska uttryck används eller stavas fel
Meningsbyggnaden är ganska varierad. Texten visar prov på god kunskap om ord och idiomatiska uttryck. Några få stavfel kan förekomma.
Meningsbyggnaden är varierad. Få formella fel finns och skrivreglerna behärskas mycket bra i texten.
Användning av skiljetecken och styckeindelning
Skiljetecken används fel. Texten saknar styckeindelning.
Texten innehåller punkt, frågetecken, utropstecken korrekt och kommatecken på ett lämpligt sätt så att läsningen av texten underlättas. Jag använder oftast liten och stor bokstav korrekt. Styckeindelning finns till viss del.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Jag använder liten och stor bokstav korrekt. Texten är styckeindelad.
Texten innehåller en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, korrekt. Styckeindelningen är genomtänkt.
Källor
Informationssökning
Eleven behärskar ej informationssökning.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Argumentera
Eleven framför ej åsikter.
Eleven kan framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven kan framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven kan framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: