Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livscykler och artkunskap

Skapad 2017-06-01 08:59 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Livscykel
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta med begreppet livscykler. Djur och växter föds, lever och dör men vad händer egentligen på vägen? Du kommer att lära dig om fjärilens, grodans och äpplets livscykel.

Innehåll

Mål

 • Du ska känna till begreppet livscykel.
 • Du kan beskriva fjärilens olika faser: ägg, larv, puppa och fullvuxen fjäril.
 • Du kan beskriva grodans olika faser: ägg, yngel, halvvuxen groda, fullvuxen groda.
 • Du kan namnge fjärilens och grodans olika kroppsdelar.
 • Du kan två fjärilsarter och två grodarter.
 • Du kan berätta om äpplets livscykel.

Hur kommer vi arbeta med detta område?

 • jämföra olika livsfaser
 • titta på filmer
 • dokumentera på iPad eller för hand
 • diskutera med kamraterna
 • gå ut i naturen
 • skapa livscykler

Vilka förmågor ska vi arbeta med?

Analysförmågan

Du kommer att få träna på att jämföra olika livsfaser.

Kommunikativa förmågan

Du kommer att få öva på att samtala, lyssna och resonera med andra. Du kommer att få träna på att bemöta andras åsikter och att motivera dina egna.

Förmågan att hantera information

Du kommer att få träna på att fundera över vad som är fakta och var som är värderingar alltså vad någon tycker.

Begreppsförmågan

Du kommer få öva på att förstå och använda dig av viktiga begrepp (ord) som hör till detta arbetsområde. Vi kommer att lära oss vad orden betyder och träna oss på att använda orden när vi pratar och skriver.

 

Vilka begrepp ska vi arbeta med?

Livscykel

Livsfas

Ägg

Larv

Puppa

Fjäril 

Yngel

Groda

Amfibie

Art

Funktion

Frö

Planta

Knopp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: