👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bageri 3

Skapad 2017-06-01 10:00 i Hushagsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Gymnasieskola Bageri- och konditorikunskap

Innehåll

Särskild vikt läggs vid punkterna 1-6 i ämnets syfte. Se skolverkets styrdokument nedan

1. Förmåga att planera och organisera tillverkning av bröd, bakverk och konditoriprodukter.

2. Förmåga att tillverka olika produkter utifrån trend och tradition samt använda och vårda lämpliga redskap, maskiner och annan utrustning.

3. Färdigheter i att arbeta utifrån recept och arbetsbeskrivningar.

4. Färdigheter i att utföra receptberäkningar och ekonomiska kalkyler.

5. Förmåga att välja och hantera råvaror.

6. Förmåga att förpacka och märka färdiga produkter

 

Här har vi lärare förenklat lagtexten ovan ifrån skolverket så det ska bli lättare att förstå vilka fokuspunkter vi har i just den här kursen,

 • Tillverkning av avancerade mat- och kaffebröd och övriga bakverk av olika degar och blandningar, där olika parallella tillverkningsmetoder krävs och där alternativ måste vägas mot varandra för att produktens konsistens, smak och estetiska utformning ska bli bra.
 • Tillverkning av bröd och bakverk utifrån smak och utseende där recept och arbetsbeskrivningar konstrueras med hänsyn till pris och kvalitet utifrån ekonomiska kalkyler.
 • Råvaror och andra ingredienser som är lämpliga för ändamålet.
 • Paketering och märkning av bröd och bakverk.
 • Jobba på liten yta och hålla rent och snyggt på och runt sin arbetsplats.
 • Hålla naglar klippta, ingen nagellack, inga ringar på fingrar, inga armband, noga med handtvätt, rena arbetskläder, skor som bara används i bageriet, mössa, uppsatt hår.
 • Stå på båda fötterna när man arbetar, ej hänga över bordet, lätt böjda knän, om möjligt använd höj och sänkbara bord för att få rätt arbetshöjd.
 • Använd rätt verktyg till rätt maskin, rätt verktyg till rätt ändamål, aldrig springa i bageriet, aldrig leka med råvaror (mjöl är inte bra att få i ögonen).

 

Metodhandledning

 

Trågning: Färdigheter i uppvägning av råvaror och råvarors temperatur

Deggörning: färdigheter i hur man knådar, teknik och glutenbildning samt att kunna känna degens konsistens vek/styv. Degens vila och hur liggtiden påverkar degens mognad och smak.

Uppslagning: Uppslagning med både större och mindre degämnen. Riv med båda händerna samt långrullning av limpor och kunskap om degrivningsmaskiner.

Jäsning: kunskaper om jäsprocessen. Temperaturer, fuktighet, tid och att kunna avgöra när brödet jäst klart.

Avbakning: ånga, insättning, avbakning, bakförlust och kunskaper om när brödet är färdiggräddat.

Paketering: kunskaper om avsvalning, paketering, uppskärning och aromförändringar.

Väga: färdigheter i att väga degämnen och vilka vågar som är lämpliga till det.

Kubba: färdigheter i att kubba upp degämnen med kniv till jämna vikter

Rulla: rulla degämne till exempel lussekatter eller flätor

Klippa: färdigheter i att använda en sax och forma degämnen

Snitta: färdigheter i att använda en snittkniv och snitta degämnen

Forma: Färdigheter i hur man tillverkar enkla former med hjälp av händerna. slätbulle, knutar, korvar.

Doppa: i fröer och mjöl

Fritera: Färdigheter i hur man friterar.

Blanda: färdigheter hur man gör fyllningar till olika bakverk, tex. Remons till vetedeg.

Kavla: Färdigheter i att använda handkavel och kavlingsmaskin till att kavla degar.

Uppgifter

 • Detaljplanering 17/18

 • Produkter bageri 3

 • Momentprotokoll

Matriser

Bag
Bageri 3

E
C
A
Aspekt 1
Förmåga att planera och organisera tillverkning av bröd, bakverk och konditoriprodukter.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare tillverkning av avancerade bröd och bakverk samt genomför arbetet i viss mån metodiskt och hantverksmässigt.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av avancerade bröd och bakverk samt genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av avancerade bröd och bakverk samt genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt
Ny aspekt
Förmåga att tillverka olika produkter utifrån trend och tradition samt använda och vårda lämpliga redskap, maskiner och annan utrustning
I sitt arbete använder eleven med visst handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av tillfredsställande kvalitet.
I sitt arbete använder eleven med gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av tillfredsställande kvalitet.
I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlagvanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften. Produkten är av god kvalitet.
Ny aspekt
Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar.
Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar
Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar..
Eleven följer med säkerhet recept och arbetsbeskrivningar.
Ny aspekt
Färdigheter i att utföra receptberäkningar och ekonomiska kalkyler.
I arbetet utför eleven ekonomiska kalkyler och redogör översiktligt för samband mellan råvaror, kvalitet och pris.
I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för samband mellan råvaror, kvalitet och pris.
I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för samband mellan råvaror, kvalitet och pris.
Ny aspekt
Förmåga att välja och hantera råvaror
Eleven hanterar i samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
Eleven hanterar efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
Eleven hanterar efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt.
Ny aspekt
Förmåga att förpacka och märka färdiga produkter.
När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
När arbetet är utfört väljer eleven med säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
Ny aspekt
Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt
Ny aspekt
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Ny aspekt
Förmåga att utvärdera arbetet och resultatet
Eleven utvärderar arbetet och resultatet med enkla omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven utvärderar arbetet och resultatet med nyanserade omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven utvärderar arbetet och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.