Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - material och hållbarhet

Skapad 2017-06-01 10:49 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att fokusera på konstruktioner och hållbarhet.
Grundskola 4 – 6 Teknik
Du kommer att få lära dig om olika material och sätt att bygga hållbart och stabilt och du kommer att få prova dina kunskaper genom att bygga tex hus av papper i klassrummet och följa en ritning.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att

 • utveckla kunskaper om tekniken i vardagen.
 • utveckla kunskaper om hur man kan lösa problem med hjälp av teknik.
 • utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

 

Innehåll

 • KONSTRUERA (tillverka, hitta på, bygga)
 • MATERIAL (tex metall, plast, textil och trä)
 • MÄNNISKAN HÄRMAR NATUREN 
 • BYGGTEKNIK FÖRR OCH NU

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att bygga, skissa, dokumentera och presentera.

Vi kommer även att se filmer, jobba i grupper, samtala och läsa.  

Bedömning

Du ska beskriva och ge exempel på hållbara och stabila byggnader och de material som används.

Du ska i olika uppgifter prova dig fram till en hållbar och stabil byggnad.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: