Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träning av uttal, skrivtecken o ordförråd med IPad i särskolan

Skapad 2017-06-01 14:42 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundsärskola 3 Modersmål
uttal

Innehåll

Avsnitt 1

Avsnitt 2

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar, växlingar mellan språk samt visuell förstärkning, till exempel bilder, tecken och kroppsspråk, för att förstå och göra sig förstådd.
  Ml  1-6
 • Kommunikation i olika sammanhang. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Ml  1-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi.
  Ml  1-6
 • Lässtrategier, till exempel ordbilder, för att avkoda och förstå texter.
  Ml  1-6
 • Läsriktning samt skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-6
 • Lekar och sånger från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: