Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ental, tiotal, dubbelt & hälften

Skapad 2017-06-02 07:49 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 Matematik
Vi räknar addition och subtraktion med ental och tiotal. Vi lär oss begreppen hälften och dubbelt.

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Lgr11 Matematik

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik och välja rätt metod.

 

 

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • Att räkna addition och subtraktion med tiotal
 • Att bilda tvåsiffriga tal av tiotal och ental

 • Dubbelt och hälften
 • Talen 0-100
 • De udde och jämna talen 0-100
 • Att jämföra storleken på tal
 • Talföljder
 • Entalens och tiotalens plats i positionssystemet
 • Att addera ental till tiotal
 • Att bekanta sig med hundratavlan
 • Att bilda talmönster i talområdet 0-100
 • Att öva på problemlösningsuppgifter

 • Att repetera kapitlets uppgifter

 •  

    

HUR?

 • Vi lyssnar på en berättelse som handlar om det vi ska jobba med. 
 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.
 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar.
 • Vi samtalar och diskuterar hur vi tänker.
 • Vi använder laborativt material som tex. klossar, talkort.
 • Vi räknar i Favoritmatteboken 1 B

 

VARFÖR?

 • Du ska kunna förstå och kunna räkna addition och subtraktion med tiotal
 • Du ska förstå dubbelt och hälften
 • Du ska kunna räkna och förstå talen 0-100
 • Du ska förstå vad udda och jämna tal är
 • Du ska kunna jämföra tal
 • Du ska förstå talföljder
 • Du ska förstå entalens och tiotalens position
 • Du ska kunna addera ental till tiotal
 • Du ska bekanta dig med hundratavlan
 • Du ska förstå och kunna lösa problemlösningsuppgifter

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur du löser dina matematiska uppgifter både muntligt och skriftligt på lektionerna.
 • Mattediagnos

 

Ämnesspecifika ord: färre, ental, tiotal, dubbelt, hälften, udda, jämnt

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: