Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik vallmon vt-18

Skapad 2017-06-02 09:55 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Planeringar är den karta som leder oss vidare i vårt arbete. Här beskriver vi vad vi vill ska hända, hur arbetet ska genomföras (arbetssätt och metoder) samt hur uppföljning och utvärdering ska ske.

Utvärdering beskriver hur det gick och syftar till att hjälpa oss att förfina våra arbetssätt och metoder så vi når de mål som läroplanen förskriver.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Stärka barnens antalsuppfattning

Stärka barnens lägesbegrepp och rumsuppfattning

Barnen ska få uppleva färg och form

Öka barnens förståelse för siffrors olikheter och vad dom kan användas till

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi använder matematiska begrepp i både aktiviteter och i våra rutinsituationer, där vi tar tillvara barnens nyfikenhet. Vi spelar olika spel och gör lekar som ger barnen erfarenhet kring rumsuppfattning, siffrors utseende och användningsområden.I skapande aktiviteter ges barnen möjlighet att genom olika material får erfara färg och form.Vi kommer att använda digitala verktyg där vi bland annat kommer göra eget memory kring antalsuppfattning .Genom sång och musik inspirerar vi barnens matematiska lärande. Vi utvecklar barnens lek genom att tillföra material som främjar intresset för matematik.

 

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Genom samtal med barnen får vi reda på deras intresse områden och erfarenheter inom området. Utifrån denna karläggning försöker vi hitta så mycket material och aktiviteter som möjligt så att barnen kan fördjupa sina erfarenheter på olika sätt.Dom äldre barnen inspirerar dom yngre och tvärt om. Vi lär av och med varandra.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas? 

Vi utvärderar i början av apri och går där efter vidare med nästa steg

Hur gick det?

Vi har kunnat genomföra det mesta av det vi planerat. Barnen reagerade väldigt positivt på goboken böckerna så de arbetade vi lite extra med.

Vi har använt siffror och barnen har fått lägga antal för att se vad som är mest och minst. Det upplever vi har gett dem en ökad förståelse för siffrors olikheter.

Vad fungerade/fungerade inte?

Barnen har uppskattat att arbeta med matematik. Framför allt har de tyckt om lekarna kring rumsuppfattning. De uppskattar också spel som ingår i goboken serien där de tränade antalsuppfattning och siffrors olikheter, turtagningsregler har också varit en viktig del. De har även spelat ett fiskespel där de tränat antal, färg och form. barnen har gjort formfigurer. Vi har sorterat och klassificerat olika saker. Eftersom barnen tycker mycket om att baka har vi tillfört de matematiska begreppen vid bakning. Vi har inte använt våra digitala verktyg i matematiken såsom vi hade tänkt utan använt de befintliga spelen. Det har varit bra att dela några äldre och några yngre barn där de äldre barnen har fått känna sig "nyttiga" då de fått vara läromästare för de yngre.

Hur går vi vidare?

Vi vill fortsätta att arbeta med goboken böckerna samt att i vårt nya tema kommer vi att ha ett matematiskt perspektiv i sagorna.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: