Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och rörelse åk 3 ve. 11-22

Skapad 2017-06-02 14:19 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Fågel, fisk eller mittemellan?

Innehåll

 

Syfte:

Eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor, intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen samt värdera olika synsätt på livsstil.

Förmåga i fokus:

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet
 • värdera fysiska aktiviteter och olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

 

Centralt innehåll:

 Rörelse

 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar och lekar såväl inomhus som utomhus.
 • Enkla lekar och deras regler.

Hälsa och livsstil

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

 Friluftsliv och utevistelse

 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar och utevistelser.
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad.

 

Konkretisering av målen:

Rörelse

 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer.

Hälsa och livsstil

 • Eleven kan resonera kring hur aktiviteter påverkar hälsan.

Friluftsliv och utevistelse

 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förbygger skador som är förknippade med lekar och idrotter.
 • Eleven kan orientera sig i närområdet med hjälp av kartor.

 

Bedömning:

 • Du deltar aktivt under idrottslektionerna
 • Du visar att du förstår och följer reglerna i olika lekar och idrotter
 • Du beskriver hur man kan undvika att bli skadad i samband med lekar och idrott.
 • Du visar att du förstår hur kost och rörelse påverkar ens hälsa.

 

 

Genomförande:

 • Rörelse i ute- och innemiljö
 • Bollsporter
 • Redskapsgymnastik och motorikbanor
 • Tydliggöra målen för eleverna
 • Samtal kring kost tillsammans med skolhälsovården.
 • Filmer och diskussioner kring kost och hälsa.

 

Matriser

Idh
Hälsa och rörelse ve.11-22

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Idrott & Lekar
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel.
Jag visar hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag försöker hantera med- och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och samspelar med lagkamrater. Jag hanterar med- och motgångar.
Motorisk Träning
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t.ex. längdhopp, höjdhopp, sprint och kast.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t.ex. friidrott. Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt)
Jag kontrollerar den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Hälsa
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag förklarar med stöttning skillnaden mellan att äta nyttigt och onyttigt.
Jag förklarar på ett enkelt sätt skillnaden mellan att äta nyttigt och onyttigt. Jag kan förklara hur aktiviteter tillsammans med kost kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Jag reflekterar och använder tillhörande ord och begrepp för att beskriva och förklarar hur jag ska äta och röra på mig för att få en hälsosam livsstil.
Orientering
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag kan med stöttning av pedagog vända kartan rätt och gå en kort bit med kartan rättvänd. Jag känner till något karttecken.
Jag kan till viss del orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda karta. Jag känner igen de vanligaste karttecknen.
Jag kan relativt enkelt orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda karta. Jag känner igen och förstår de vanligaste karttecknen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: