Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring åk 8

Skapad 2017-06-04 14:43 i Friskolan Metis Grundskolor
Grundskola 8 Matematik

Innehåll

Matriser

Ma
Kunskapsområden

Du behärskar inte alls momentet
Du behärskar momentet till viss del
Du behärskar momentet helt och hållet
Beräkna delen
ex. Hur mycket är 12% av 75kr?
Beräkna andelen
ex. I en klass är det 24 elever, 9 är killar, hur många % är killar?
Beräkna det hela
ex. 20 kr är 12% av dina sparpengar, hur mycket sparpengar har du?
Förändringsfaktor
Procent och procentenheter
Tolka grafer
Proportionalitet
Linjära samband

Ma
Förmågeprofil

På väg mot E-kvalité
E-kvalité
C-kvalité
A-kvalité
Begrepp
Du visar ännu inte kunskap om de centrala begreppen i detta område.
Du visar grundläggande kunskaper om begreppen i området,
Du visar goda kunskaper om begreppen i avsnittet
Du visar mycket goda kunskaper om begreppen i avsnittet
Metod
Du visar ännu inte kunskaper om metoder för att beräkna de olika typerna av procentuppgifter.
Du använder en i huvudsak fungerande metod för att beräkna de olika typerna av procentuppgifter.
Du använder en ändamålsenlig metod med relativt god anpassning till sammanhanget
Du använder ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget
Problemlösning
Du visar ännu inte kunskaper för att tolka och lösa ett problem.
Du väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet.
Du använder en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet.
Du väljer en väl fungerande strategi med god anpassning till problemet.
Resonemang
Du visar ännu inte kunskaper för att föra ett matematiskt resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring någon undersökning.
Du för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang.
Du för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang kring sambanden.
Kommunikation
Du visar ännu inte kunskaper för att redovisa tillvägagångssätt
Din redovisning omfattar endast delar av uppgiften men är möjlig att förstå och går att följa
Dina redovisningar omfattar större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart
Dina redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: