👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2017-06-05 08:36 i Aspenässkolan Lerum
Grundskola F – 9 Samhällskunskap Svenska
Målsättningen med detta arbete är att du ska få ett grundläggande källkritiskt tänkande, våga lyssna på allt, men inte tro på allt du hör samt vara kritisk utan att vara negativ.

Innehåll

Mål

Du ska utveckla din förmåga att:

* få ett grundläggande källkritiskt tänkande.

* våga lyssna på allt, men inte tro på allt du hör.

* vara kritisk utan att vara negativ.

* lita på dina egna omdömen.

* sålla och värdera information som finns i samhället idag.

* våga ifrågasätta radio- och tv-program, Internetsidor, reklam och egna läromedel.

 

Undervisning

Vi kommer att:
* arbeta med olika ord och begrepp som används inom området källkritik.

* tillsammans samtala och träna på att med olika hjälpmedel öppet pröva det som sägs för att avgöra trovärdigheten, sanningshalten och relevansen.

* tillsammans göra jämförelser mellan olika medier och källor, samt prova deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

* använda frågor som redskap i det kritiska tänkandet, t.ex. Vad är det som sägs? Vem säger vad? Varför sägs det? Hur sägs det? Är det sant?


Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

* delta i samtal och diskussioner i mindre/större grupp.

* kritiskt granska den information som du möter på en mängd olika sätt varje dag.

* söka information och sedan värdera den.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6