Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema växter

Skapad 2017-06-05 09:32 i Ölmeskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Biologi
Hur kan det komma sig att växterna kommer upp varje år och hur blir de fler? Vad finns det för olika växter omkring oss och hur är vi beroende av dem? Hur sorterar man växter? Vad betyder begreppet pollinering? Dessa och många andra frågor kommer vi att jobba med för att lära oss mer om de växter som finns i vår närmiljö.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

Att känna igen och kunna namnen på några växter i närmiljön

Att kunna beskriva och förklara vilka funktioner en växt olika delar har

Att kunna förklara och beskriva hur en växts livscykel ser ut

Att ha gjort fältobservationer och andra systematiska undersökningar i närmiljön

Att ha dokumenterat i dina fältobservationer i ord och/eller bild

Att känna till ekosystemstjänsterna nedbrytning och pollinering

Att kunna förklara och beskriva fotosyntes, förbränning, nedbrytning och pollinering

 

 

Det här ska du jobba med:

Under de kommande veckorna kommer vi att jobba med temat Växter. Vi kommer att studera växter som finns i närmiljön. En del av ditt arbete sker praktiskt, andra delar sker muntligt eller skriftligt. Lektionerna kommer att bedrivas både ute och inne. Via faktatexter och fältstudier får vi veta hur olika växter ser ut, vad de behöver för att överleva och spridas samt vad de använts till förr i tiden. Du kommer även få lära dig hur växterna utvecklats och anpassats sig till olika livs miljöer.

 

Det här ska bedömas:

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under temats gång. Det som bedöms är din förmåga att:

  • vara delaktig i samtal och diskussioner om växter och deras utveckling genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter från dina klasskamrater och lärare
  • söka naturvetenskaplig information om växter från olika källor och om du kan resonera om informationens användbarhet
  • använda naturvetenskaplig information i diskussioner, samtal och texter om växter och deras utveckling
  • genomföra lärarplanerade fältstudier/undersökningar om växter
  • använda utrustningen på ett säkert och fungerande sätt när du gör fältstudier/undersökningar
  • dokumentera dina fältstudier/undersökningar i bild och text
  • använda biologiska begrepp och modeller när du berätta om växternas livscykel samt deras utveckling
  • beskriva hur människor påverkar naturen och vilka effekter det kan få för växterna
  • berätta om växternas utveckling och hur de anpassats till olika livsmiljöer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: