Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Närmiljö Blomman

Skapad 2017-06-05 13:45 i Äppelgårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
Grön flagg projekt HT-16 och VT-17 Närmiljön Vi har valt att jobba med Skogen/Naturan

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi på Äppelgårdens förskola är med i ett "Grön Flagg" projekt. Där vi fördjupar oss i olika delar varje år.
I år kommer vi på förskolan ha focus område på vår "Närmiljö".

Nu för tillfället är vi på Lövet 14 barn i barngruppen kommer bli 15 i december. På Blomman är det 14 barn. Barnen i grupperna är födda 14/15. Vi har haft 9 inskolningar under augusti och september på Lövet och på Blomman har vi haft 6 inskolningar under augusti och september. Vi är fyra pedagoger var av en resurs på Lövet och vi är tre pedagoger på Blomman.

På Lövet/ Blomman har vi valt att jobba med skogen och "naturan" ( den bortre gården) för det är våran närmiljö.

 

Skogen:

Varje torsdag går de äldre barnen från Lövet och Blomman till skogen. Det blir 12 stycken barn. Med tre pedagoger. Syftet med detta är att barnen som är födda 14 ska få en närmare samhörighet då de kommer blir en grupp senare, men också att de får utforska sin närmiljö som utmanar dem på olika sätt.

 

Naturan:

Varje torsdag går de yngre barnen Lövet och Blomman till "naturan" ( den bortre gården). Det blir 15 stycken barn. Med fyra pedagoger.

 

 

 

 

 

Mål

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

Omformulering av läroplansmål

Vi strävar mot att barnen ska bli mer nyfikna på vår närmiljö men även också att det är viktigt att vara rädd om sin närmiljö.

Vi strävar mot att barnen ska få utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning genom att få gå i obanad terräng och annat underlag.

 

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Skogen:

Vi går till skogen med de äldre barnen en gång i veckan.

 

Naturan:

De yngre barnen går till Naturan en gång i veckan.

 

Vi utmanar barnen genom att ge dem möjligheten att använda sin nyfikenhet i skogen/Naturan och genom att de är involverade i dialoger med pedagoger om vad som händer både innan och efter skogs tillfället. till exempel vad behöver vi ha med oss till skogen, vilka kläder är lämpliga att ha på sig?

Vi fotograferar med våran ipad för att barnen ska kunna ta med diskussionen in sedan på avdelningarna vad vi upptäckt i skogen/Naturan. Detta för att upptäcka om det är något som barnen är mer intresserade av när man kommer tillbaka till sin avdelning.

 

 

 

 

Uppföljning

Skogen:

Under höst terminen gick vi till en och samma skog hela tiden och undersökte den på olika sätt. Under vår terminen var det barn som ville gå till andra skogar som finns i vår Närmiljö därför döpte vi den till "stora" skogen och den andra skogen som de ville gå till döpte vi till "lilla" skogen sedan ville barnen även gå till ett annat ställe till så de fick heta "Gläntan".

Under hösten gick de barn som ska bilda den nya gruppen inför hösten -17 från Blomman och Lövet tillsammans till skogen. Under sen våren märkte vi att barnens intresse för skogen hade svalnat av. Vi lyssnade in barnen och kom fram till att vi delar barnen på Blomman och Lövet. För barnen på Blomman hade get uttryck att de ville besöka olika lekparker i vårt närområde. 

 

Naturan:

Under höst terminen gick de yngre barnen till "Naturan" barnen utmana sig i sin grovmotorik. De har gått upp och ned för backen sedan provade de att rulla ned. Barnen har även tränat sin balans på att gå på stockarna som finns i "Naturan". Under vintern provade barnen att åka pulka ned för backen. Under våren upptäckte vi att barnen behövde mer utmaningar. Vi började att ta små promenader i vår närmiljö utanför gården med "repet", i början var vi  bara ute och gick sedan tog vi oss längre bort till lekplatsen och skogen.

 

 

 

Utvärdering

Skogen:

Skogen 2016-10-27

På väg till skogen gick barnen och lyssnade på olika ljud. Barnen sa att de kunde höra fåglar, bilar och tåget.

 

När vi gick till skogen sa ett barn att – träden luktar illa.

När vi kom fram till skogen blev några barn nyfikna på att lukta på träden.

Ett barn sa -det luktar gott.

                 – det luktar löv.

 

 

När vi väl var framme i skogen lade vi oss ned på marken för at titta på himlen då sa barnen så här:

– de flyger fort.

– de är jätte stort. (barnet menade då att det var ett stort moln som åkte förbi på himlen)

 

 

Lpfö 98 reviderad 2010

Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för sina egna uppfattningar.

Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp.

Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

 

 

Vi har haft med förstoringsglas och luppar till skogen för att se på naturen på lite närmre håll, för att bland annat kunna räkna benen på myran. Se vilka djur som fanns under stenen som vi lyfte på. Vi pedagoger förklarade väldigt noga att vi var tvungna att lägga tillbaka stenen på samma sätt som innan för att inte störa djuren.

 

 

 

 

Vi har även lagt kvar vårt frukt skal som blivit över när vi Har ätit frukt i skogen. Barnen hade då funderingar på om att det kommer andra djur dit och äter upp det när vi inte är i skogen. - djuren vågar sig fram när vi inte är här, var det ett barn som sa.

 

 

 

Barnen har varit väldigt intresserade av att klättra högt upp men även tagit sig egna små utflykter i från själva "samlingsplatsen". Vi pedagoger har då sagt att man får gå så långt bort, men att man måste se en fröken.

 

 

Under barnens utvecklingssamtal har vi visat bilder och samtalat vad vi gjort i skogen så att vårdnadshavarna har blivit delaktiga i barnens upplevelser. Men även haft en dialog med vårdnadshavarna dagen innan vi ska till skogen så att de kan vara med och förbereda sina barn innan vi ska iväg. 

 

 

 

Naturan:

I början så fick vi pedagoger kämpa med att barnen skulle ha på sig västarna när de gick till "Naturan" från "lilla" gården. Det var svårt att förstå varför de skulle hålla i repet när vi gick utanför "lilla" gården. Några släppte repet och de drog repet åt olika håll.

I början så provade barnen att rulla ned och ta sig upp igen. Många barn tyckte att det var svårt i början men de blev enklare efter par gånger . Barnen provade också att rulla ned stubbar ned för backen. Några barn tyckte att det var roligt att se hur långt de kunde rulla. Barnen provade att gå slalom mellan vår träd som finns i "Naturan". Barnen utmanade sig grovmotoriskt genom att prova sin balans på stockarna och stenarna.

 

 

 

 

När vi började att gå till "Naturan" var det svårt för barnen att gå och hålla i repet. Det var inte så lätt för alla. Det fanns mycket annat att titta på som såg mer intressant ut. Barnen hade också svårt att förstå varför de ska hålla i "repet".

De första gångerna vi gick utanför gården. Gick vi några korta promenader i vår närmiljö. När vi såg att de klarade av de så tog vi oss längre bort. Dels till lekplatser och "lilla" skogen.

Nu har vi kommit fram till "lilla" skogen som de äldre barnen har gått till under våren. Under våra besök i skogen har de varit väldigt nyfikna på små kryp och växter.

Några föräldrarna har uttryck på utvecklings samtalen att barnen har varit duktiga på att gå så långt och att de går så bra i "repet"

 

 

 

Analys och utveckling

Skogen:

Barnen var mycket intresserade av vad som fanns under stenar och stubbar i hösts när vi gick till skogen. Det var då vi tog in förstoringsglasen för att se vad som hände då. Det var svårt i början att använda förstoringsglasen de sa att de inte såg något i dem. Men efter ett tag jämförde de också med varandra vad de såg i sina förstoringsglas. Barnen lade stor focus på sig själva i början med förstoringsglasen, hur handen såg ut eller kläderna. Men efter hand så förstod de hur ett förstoringsglas fungerade och kunde då se hur djuren såg ut på närmare håll. När de väl kom på hur det fungerade ville barnen gärna att vi skulle ta med förstoringsglasen till skogen.

Barnen var väldigt intresserade hur träden såg ut i höstas. Barnen lade sig på marken och tittade upp i lövverket, de såg då de olika skiftningarna från att det fanns löv till att de blev gul/orange och att de tappade alla löv. De hade inte så stora funderingar hur det kom sig utan bara ett konstaterande att det var så. Där behöver vi pedagoger bli bättre på att snappa upp och ställa mer hypotes frågor till barnen dels i skogen men även på förskolan hur det kommer sig att löven dels ändrar färg men även faller av.

Vi gömde ned frukt skal bland löven när vi besökte skogen. Detta kan man utveckla vidare med barnen till hösten vad händer med det och man kan gå vidare med vad kan man inte slänga i naturen.

I höstas så gick barnen nära oss pedagoger i skogen och ville gärna att vi skulle följa med hela tiden när de gjorde små utflykter från "samlingsplatsen". Men vi pedagoger har utmanat barnen under året att ta små utflykter själva från "samlingsplatsen" men bara att de ser en pedagog eller väskan. Barnen har blivit väldigt bra på detta.

Det har framkommit på visa utvecklingssamtal att vårdnadshavarna har saknat bilder på barnen i Unikum som de varit tidigare år. Det behöver vi pedagoger ta med oss till nästa år

 

Naturan:

I början tycket barnen att det var svårt att dels ta sig till "Naturan" men även att vara på "Naturan". De kände sig inte trygga att vara på förskolan heller. Efter ett par gånger tyckte barnen att det var roligt att gå och röra sig på "Naturan". Nu på våren märkte vi att barnen ville utforska andra saker. När vi gick till lekplatsen och skogen såg vi på barnen att det var spännande att gå någon annanstans. De barn som kunde uttrycka sig verbalt kunde prata om sina upplevelser de varit med om.

Barnen har bjudit in varandra när de har hittat något spännande på marken  men även visat med kroppen vart de ska gå för att komma fram. 

Barnen var själva nyfikna att lyfta på stenar och pinnar som fanns på marken och det var då som de hittade små krypen. Utifrån det så lyssnade vi pedagoger på barnen och tog reda på vad små krypen hette.

Vi behöver gå till skogen och utmana dem mera för vi såg att de ville längre upp i skogen. Vi såg också hur viktigt det är att man börjar att träna på att ta på sig västarna och att använda repet tidigt skede för att gå till "Naturan" för att sedan kunna gå ut i trafiken och till skogen.

De vi kan tänka på är att vi kan ta med mer skogsmaterial till förskolan för att kunna fortsätta utforskningen av skogen på förskolan.

Det har framkommit på visa utvecklingssamtal att vårdnadshavarna har saknat bilder på barnen i Unikum som de varit tidigare år. Det behöver vi pedagoger ta med oss till nästa år

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: