Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Short story Fear Eng 8 VT17

Skapad 2017-06-05 15:34 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Hur skriver du för att göra en berättelse skrämmande och spännande? Vad behöver du veta och göra?
Grundskola 7 – 9 Engelska
What makes you scared and how do you make the stories you write more exciting for others?

Innehåll

Mål

The goal with this project is that you are going to:

 • listen to a TED-talk and learn about fear
 • learn what is typical for short stories (noveller) as a genre
 • read and analyze well-known short stories
 • write your own scary short story

Undervisningens innehåll

Listen to Karen Thompson Walkers´s TED-talk about Fear. Answer a few questions.

Discuss what makes you scared.

Short storiesWhat is typical for a short story? Learn the classic features!

Read a short story and talk about why it´s frightening or not. Read with an artistic and scientific perspective of the story.

Write your own short story about something that makes you scared. 

 

 

Arbetssätt och redovisningsform

1. TED-talk - What is Fear? What does fear do to us?
2. The Short story genre (teacher's presentation) - Typical features, Architecture/Components.
3. Reading of The Landlady (and other stories).
4. Writing - Plan for and start writing your own short story, after having learned all the typical features/components. Maximum number of words: 800. Font: Times New Roman. Font size: 11.(Writing)
5. Peer Review (kamratbedömning). Assessment (bedömning).

/Louise

Visa din kunskap - bedömning

 • Listening comprehension (lyssna och redogöra för innehållet: diagnos, TED-talk)
 • Reading comprehension (läsa och redogöra för innehållet, novell)
 • Short story writing (formulera sig)

Reflektion och utvärdering

 • Did you achieve the goals for the project? Why? Why not?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Visad kunskap 7-9 Engelska

Reception - LÄSA & HÖRA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå talad engelska
Lyssna och förstå - både detaljer och helheten.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Förstå engelska texter
Läsa och förstå - både detaljer och helheten.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera och agera
Redogöra för innehållet, t ex i en novell och i talad engelska (TED-talk).
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer...
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer ...
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer ...

En
Visad kunskap 7-9 engelska

Produktion - SKRIVA

Novell
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Formulera sig - SPRÅK
Omfång, variation (ordförråd); Tydlighet och säkerhet (grammatik, stavning och interpunktion); Textbindning (fraser och meningar, linking words); Flöde (flyt i språket)
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Formulera sig - INNEHÅLL
Fyllighet och variation, (exempel och perspektiv); begriplighet och tydlighet; sammanhang och struktur
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Uttrycka sig i interaktion
Anpassning efter sammanhang, stilnivå
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: