Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och samlevnad vt 2017

Skapad 2017-06-05 15:55 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Sex och samlevnad
Grundskola 7 – 9 Biologi

Innehåll

  • kunskaper om de viktigaste delarna i vår reproduktionsapparat (könsorganen) och kroppens utveckling under puberteten. Samt hur det går till när vi reproducerar oss.
  • förståelse och kunskaper om olika könsidentiteter, sexuella läggningar samt andra frågor som berör människans sexuallitet.
  • förmåga att bemöta och diskutera viktiga frågor kopplade till sex och samlevnad såsom: kärlek, identitet(ovan), relationer,  jämställdhet, diskriminering, ansvar och lagar
  • kunskaper om sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter och hur vi kan förebygga dessa(preventivmedel), även ur ett globalt perspektiv och i en historisk kontext.
  • förmåga att skapa texter och/eller andra framställningar.
  • förmåga att källkritisk granska olika källor samt argumentera för dess giltighet.
  • kunskaper om vart de kan vända sig om de har frågor eller problem kopplade till sex och samlevnad.

 

Matriser

Bi
Sex och samlevnad vt 2017

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Diskussioner
Deltar i diskussioner (både muntligt och skriftligt), ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument som till viss del för diskussionerna framåt.
Deltar i diskussioner, ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument som för diskussionerna framåt.
Deltar i diskussioner, ställer frågor och framför och bemöter åsikter och argument som för diskussionerna framåt och fördjupar och breddar dem.
Informationssök/källkritik
Söker information från olika källor, för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring informationen och källornas trovärdighet och relevans. Använder informationen för att skapa enkla texter med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Söker information från olika källor, för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring informationen och källornas trovärdighet och relevans. Använder informationen för att skapa utvecklade texter med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Söker information från olika källor, för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring informationen och källornas trovärdighet och relevans. Använder informationen för att skapa välutvecklade texter med god anpassning till syfte och målgrupp.
Faktakunskaper/begrepp/resonemang
Har grundläggande kunskaper om sex och samlevnad och visar detta genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av begrepp, modeller och teorier som är kopplade till sex och samlevnad. Kan också föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring sexualitet och andra frågor som berör ämnet.
Har goda kunskaper om sex och samlevnad och visar detta genom att ge exempel och beskriva dessa med relativt god användning av begrepp, modeller och teorier som är kopplade till sex och samlevnad. Kan också föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring sexualitet och andra frågor som berör ämnet.
Har mycket goda kunskaper om sex och samlevnad och visar detta genom att ge exempel och beskriva dessa med god användning av begrepp, modeller och teorier som är kopplade till sex och samlevnad. Kan också föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring sexualitet och andra frågor som berör ämnet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: