Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Feeling well vt 17

Skapad 2017-06-05 17:46 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Ett arbetsområde i engelska där vi tar hjälp av musik.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Varför heter det "well-being" och inte "good-being"? Vad är skillnaden på adjektiv och adverb? Hur gör man om man blir sjuk i ett engelsktalande land? Vilka fraser behöver man kunna då? Detta kommer vi jobba med under veckorna 17-22

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter. Detta betyder att du skall kunna förstå innehållet i de texter vi går igenom och de/den som du själv väljer. Du skall också kunna tolka innehållet i de/den text du väljer.

 

Att formulera sig och kommunicera i tal och skrift. Detta betyder att du skall träna dig på att skriva manus på engelska och att tala på engelska i ert lilla drama.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Din förmåga att läsa, förstå och tolka texter/tal - detta visar du genom att vara aktiv under lektioner, ställa frågor och svara på frågor.

 

Din skriftliga förmåga - hur väl du kan uttrycka dig i skrift, vilket ordförråd du använder (ex. om du har tagit till dig de nya orden), vilket flyt du får i texten (grammatiska/stavningsmisstag, långa korta meningar osv.) Detta visar du ex. genom att i dina texter använda de nya orden, blanda långa och korta meningar osv. Tänk på att alltid korrekturläsa det du skriver och lämnar in.

 

Din muntliga förmåga- hur väl du kan uttrycka dig i tal visar du också genom ordförråd och flyt, men också genom uttal och samspel med dina kompisar.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Week 17

Monday         Time to correct your fairy tales. Evaluate the project. Your body. Homework: Glossaries about health problems.

Tuesdag        Health problem quiz. Worksheet “Whats the matter?” (p 56-57 Culture Shock – UK)

                     

Week 18

Monday         1st of May

Tuesday         Worksheet “At the doctor´s” (p 195 Get on stage). Read The Amazing human body and Kill or cure?  Homework for Tuesday: The amazing human body.

                       

Week 19

Monday         Grammar ”adjectives and adverbs”. Worksheet. Glossary checkup.

Tuesday         Glossary checkup. Read the dialogue. Start writing dialogues in pairs about visiting the doctor´s for some issues.

 

Week 20

Monday         Continue to write your dialogues. They are your homework until next week.

Tuesday         Read the text “Catching a cold”. Answer the questions online, after reading the text. Practice your dialogues twice, then work with games/readtheory.

 

Week 21

Monday         Perform your dialogues. Group up in 3 pairs. Meanwhile I listen to your group, the others work on their own.

Tuesday         Repeat grammar. Do the personality test. Evaluate the project.

 

Week 22

Monday        Repeat grammar and listening exercise

Tuesday        Games and reading exercise

 

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Ditt skriftliga manus samt ert framförande kommer bedömas. Men även läs-och hörförståelser.

Utvärdering

Du utvärderar enligt frågorna nedan:

Börja med att titta igenom häftet och fundera över vad vi har gjort under projektet.(Detta behöver du inte skriva)

1. Vad har varit bra med projektet?

2. Vad kan förbättras? (tips till mig)

3. Vilken del har du upplevt som: a. Roligast   b. Lättast    c. Svårast     d. Störst utmaning

4. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.

5. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?

 

Matriser

En
Feeling Well vt 2017

Kunskapskrav
E
C
A
1a Förstå engelskt tal
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du förstår det övergripande genom att vara delaktig i diskussioner i klass och grupp.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att förstå det outtalade (lyssna mellan raderna).
Du förstår precis det som sägs och du kan urskilja under-meningar och förstå det outtalade.
1b Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven kan förstå innehållet och uppfatta detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Du förstår det viktigaste och visar det genom att vara delaktig i övningar och diskussioner.
Du uppfattar fler detaljer och du har lättare för att läsa mellan raderna.
Du förstår precis det som står och du kan urskilja undermeningar och läsa mellan raderna.
3 Språkliga strategier för att förstå
Strategier för att lyssna och läsa.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av strategi/strategier för lyssnande och läsning.
Du kan be talaren att upprepa/tala långsammare för att öka din egen förståelse. När du läser kan du använda någon strategi ex. en ordbok, läsa om, gissa ordets betydelse för att öka din förståelse.
Du har tillgång till fler strategier i både samtal och läsning.
Du har tillgång till fler strategier i både samtal och läsning.
5a Formulera sig och kommunicera i tal
Språkets omfång och bredd samt precision.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har muntligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar och du kan för det mesta göra dig förstådd i korta sekvenser.
Du har ett större ordförråd, kan några fasta uttryck och vet hur du skall bygga meningar på olika sätt för att beskriva enkla vardagliga situationer. Du har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du har ett tydligt uttal även om du ibland kan behöva upprepa dig.
Du har ett större ordförråd kan fler fasta uttryck och kan olika sätt att bygga meningar för att beskriva vardagliga situationer eller förklara en idé eller ett problem. Din muntliga engelska innehåller få fel, du försöker ha en nyanserad intonation och ett korrekt uttal. Något felaktigt uttal kan förekomma.
5b Formulera sig och kommunicera i skrift
Språkets omfång och bredd, precision och grad av textbindning.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har skriftligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar. Du använder i viss mån bindeord och sambandsord för att binda samman din text och få en röd tråd.
Dina texter har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du delar in din text i stycken och använder bindeord och sambandsord i högre grad för att binda samman din text och få en röd tråd.
Din skriftliga engelska innehåller få fel. Du kan använda dig av flera olika sätt att bygga meningar för att ex förklara en idé eller ett problem. Du strukturerar din text och har ett klart sammanhang och en röd tråd. Du fångar upp och knyter ihop detaljer och helhet.
8a Formulera sig och kommunicera i tal och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
I muntlig interaktion kan eleven i olika grad uttrycka sig samt anpassa till syfte, mottagare och situation.
Du kan använda några olika hälsnings- och avskedsfraser, du kan delta i korta samtal både med människor du känner och inte känner. Ex. kan du ge och svara på uppmaningar, inbjudningar och ursäkter och liknande på en neutral stilnivå.
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, tala om vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, tala om vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: