Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande

Skapad 2017-06-05 18:21 i Förskolan Äventyret Kristinehamn
Förskola

Innehåll

4.Barns inflytande

Planering/ vad ska vi göra?

Utvärdering/ hur blev det?

Utveckling/ hur går vi vidare?

Mål för verksamheten

Vad ska barnen uppleva/ lära?

Lyft fram mål från Lpfö.

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation.

Barnens använder sig av de ord som vi använt. Vad kan jag bestämma själv/ vad kan jag inte bestämma. När man är få som ska komma överens – kompromissa. När man är många som ska komma överens – rösta. De övar sig i att praktisera dom.

Vi fortsätter att använda orden och att utöva hur vi kan ha inflytande på olika plan.

Hur når vi målen?

Hur utformar vi lärandemiljön och skapar förutsättningar för barns lärande?

Hur dokumenterar vi för att få syn på barnens förändrande kunnande?

 

Vi ska fånga upp barnens intressen och spinna vidare på det som intresserar dom här och nu.

 

Sätta ord på tex det här kan du själv bestämma om – vad tycker du?

 

Intervju med 3-4 frågor om barnens inflytande.

Resultatet av intervjufrågor: Vi intervjuade de äldsta barnen och det visar att de har en mycket god förståelse och uppfattning om vad man kan bestämma själv och hur man ska komma överens när man leker med kompisar och när man är många som ska komma överens. Något barn hade svårt att förstå en fråga.

Frågorna var för svåra för de yngre barnen.

 

Varför vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla ett kunnande mot det uppsatta målet? Koppla till barnens erfarenheter, mål och forskning.

 

De ska bli medvetna om hur de kan påverka sin situation.

Bli medvetna om demokratins grund.

Våga berätta vad de själva tycker och tänker.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: