Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO/teknik

Skapad 2017-06-05 18:26 i Förskolan Äventyret Kristinehamn
Förskola

Innehåll

4.NO/ Teknik

Planering/ vad ska vi göra?

Utvärdering/ hur blev det?

Utveckling/ hur går vi vidare?

Mål för verksamheten

Vad ska barnen uppleva/ lära?

Lyft fram mål från Lpfö.

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.

Barnen har varit med och ställt hypoteser, provat och gissat. Det har varit givande diskussioner vid matborden efteråt. Vi har dokumenterat alla experiment som sitter uppe. De går ofta dit och reflekterar.

Vi kommer att fortsätta att jobba med NO i verkstadsgrupper under VT_17

Hur når vi målen?

Hur utformar vi lärandemiljön och skapar förutsättningar för barns lärande?

Hur dokumenterar vi för att få syn på barnens förändrande kunnande?

 

Vi arbetar med Tiggy Testar. Tittar på experiment som de gör – sedan provar vi och ser om vi får samma resultat.

Vi samtalar, reflekterar, ställer hypoteser och utvärderar.

Vi dokumenterar Med hjälp av paddan – film, vi fotar – för anteckningar över barnens resonemang.

 

 

Varför vill vi att barnen ska få möjlighet att utveckla ett kunnande mot det uppsatta målet? Koppla till barnens erfarenheter, mål och forskning.

 

Vi vill att barnen ska få förståelse för enkla naturvetenskapliga fenomen.

Öka barnens nyfikenhet och vidga deras erfarenheter.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: