Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Au restaurant - Muntlig framställning åk 9

Skapad 2017-06-05 22:55 i Öjersjö Brunn Partille
En dialog som utförs i elevpar. Eleverna presenterar en person till utseende och personlighet utifrån en förvald bild. Presentationen leds med frågeställningar från den andra eleven. Hen skall variera frågeorden och ställa passande frågor om den valda personen.
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Ett grupparbete där ni skapar ett manus till en café- eller restaurangscen tillsammans och framför pjäsen inför publik.

Innehåll

SYFTE och ARBETSBESKRIVNING

Ett grupparbete där ni skapar ett manus till en café- eller restaurangscen, beställer in mat och dryck, ber om notan etc.  Manuset skrivs tillsammans på google drive. Ni skall använda artighetsfraser och ord för mat/dryck med partitiva artikeln korrekt. Träna därefter på att framföra pjäsen med inlevelse, gott uttal och intonation. Visa att du/ni kan interagera och uttrycka er så att en fransktalande person förstår.

 • Beställa mat och dryck 
 • Beställa in notan och betala
 • Använda olika typer av frågeord
 • Använda partitiva artikeln vid obestämd mängd
 • Interagera och kommunicera på franska så att fransktalande personer förstår

BEDÖMNING - formativt under arbetsprocessen och summativt vid framförandet av pjäsen

Bedömning av formuleringar (grammatik, uttal och intonation) och tillämpade språkliga strategier görs med hjälp av matrisen TALA Moderna språk årskurs 6-9, Öjersjö Brunn.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
TALA Moderna språk årskurs 6-9, Öjersjö Brunn.

Tala

>>>
>>>
>>>
>>>
Eleven kan med stöd av läraren i tal formulerar sig enkelt och begripligt.
Eleven kan i tal formulera sig enkelt och begripligt.
Eleven kan i tal formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Eleven kan i tal formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Eleven tränar med stöd av läraren strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda någon strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Eleven kan använda flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: