👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing, listening and reading

Skapad 2017-06-06 06:50 i Förslövs skola F-9 Båstad
En planering riktad till elever som behöver bygga upp sin bas i engelska. Fokus på förmågorna läsa/lyssna, skriva och prata.
Grundskola 7 – 9 Engelska
I will test your writing, listening and reading....

Innehåll

 

Syfte

  • syfte är att karlägga era kunskaper så här långt

 

Undervisning

  • Ni kommer att få skriva om ert framtida jag.
  • Ni kommer att få göra ett hör/läsförståelse test.

 

 

Bedömning

  • Din förmåga att läsa/lyssna och förstå innehållet i texter.
  • Din förmåga att skriva olika typer av texter.
  • Din förmåga att bearbeta dina texter.

 

Matriser

En
Språkets struktur

Att använda språkets struktur vt

-17
Nivå 1
Nivå 2
Substantiv (obestämd och bestämd form samt plural)
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Verb i presens (enkel och nekad form)
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Ing-formen på verbet
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Verb i preteritum (enkel och nekad form)
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Verb i perfekt och pluskvamperfekt
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Tidsord i berättande texter
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.
Ord som sammanlänkar texter (småord och styckesinledare)
Behöver mer träning.
Klarar uppgiften.

En
Läs och hör åk 7-9

Rubrik 1

Läsförståelse
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förstå
Du har svårt att förstå både händelser och detaljer i enkla texter avsedda för din ålder.
Du förstår händelser i texter som är enkla att läsa och avsedda för din ålder. I svårare texter har du ibland svårt att uppfatta detaljer som döljer sig mer i texten.
Du förstår det väsentliga innehållet i både kortare och lite längre texter. Du uppfattar några detaljer som är viktiga för textens helhet.
Du förstår både helhet och detaljer i olika texter du läser, både i autentiska och avancerade texter.
Hur du visar din förståelse
Du har ännu inte visat att du har förståelse för det som händer i texter.
Du visar att du har en översiktlig förståelse genom att du redogör för handling och personer, men utan att ge vidare exempel och kommentarer kring händelser.
Du visar att du förstår händelser och även viktiga detaljer genom att du sammanfattar det viktiga i texten och du ger någon reflektion kring handlingen.
Du visar att du förstår både helhet och detaljer genom att sammanfatta handlingen tydligt och sammanhängande. Du kommenterar utvecklat handlingen och ger flera egna reflektioner kring det som sker i texten.

Hörförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse
Du har svårt att förstå både händelser och detaljer i enkla hörövningar avsedda för din ålder.
Du förstår några viktiga händelser i tal i måttlig tempo avsedda för din ålder. I svårare hörövningar har du ibland svårt att uppfatta detaljer.
Du förstår det väsentliga innehållet i tal i måttligt tempo. Du uppfattar några detaljer som är viktiga för helheten.
Du förstår både helhet och detaljer i tal, även då det går lite snabbare.
Hur du visar din förståelse
Du har ännu inte visat att du har förståelse för engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har en översiktlig förståelse genom att du redogör kortfattat för handling och personer i det du hör, men utan att ge vidare exempel och kommentarer kring händelser.
Du visar att du förstår händelser och även viktiga detaljer genom att du sammanfattar det viktiga i det du har hört och du ger någon reflektion kring handlingen.
Du visar att du förstår både helhet och detaljer genom att sammanfatta handlingen tydligt och sammanhängande. Du kommenterar utvecklat handlingen och ger flera egna reflektioner kring det som sker i det du hör.

En
Kommunicera i skrift

Kommunicera i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Syfte och anpassning till mottagare
Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Din text är anpassad till syfte, mottagare och situation.
Du skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte.
Innehåll och språk
Du kan formulera dig enkelt med viss variation. Du använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt med korta meningar. Du har förmågan att framföra enkla argument för eller emot en viss ståndpunkt eller utvecklar dina uppslag med något exempel.
Du kan uttrycka dig med variation och visst flyt. Du varierar delvis meningar, ord och fraser. Du skriver med både långa och korta meningar. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett relativt tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Du kan uttrycka dig med god variation och bra flyt genom att; Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla budskap även i nya sammanhang. Du skriver längre och mer avancerade meningar. Du använder bindeord sk. "linkers" för att skapa variation och flyt och sammanhang. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och nyanserat sätt så att den som läser lätt förstår och skapar bilder.
Tydlighet
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel. De fel som finns stör inte förståelsen.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel. Du gör endast några grammatiska fel och hanterar för det mesta verb i olika tempus (tidsformer) Du behärskar vanliga uttryck med preposition. (Ex mad at, happy for, thinking about)
Du använder ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Du behärskar även mer avancerad grammatik ex. olika verbböjningar samt idiomatiska uttryck. Språkets flyt och variation gör att budskapet går fram med lätthet.
Textens uppbyggnad
Det finns ett försök att inleda och avsluta texten, t ex genom att skriva "I'm going to write about.,," Det finns ansats till styckeindelning men ej helt genomtänkt.
Det finns en inledning och en avslutning. Mittdelen av texten är indelad i stycken med viss tanke.
Det finns en genomtänkt struktur. Inledningen är stilfull, mittdelen är indelad i genomtänkta stycken och det finns en tydlig avslutning.
Bearbeta
Du bearbetar språket med viss vägledning så att resultatet förbättras.
Du bearbetar innehåll och språk i stort sett självständigt och tillsammans med kamrater, så att resultatet förbättras.
Du bearbetar medvetet och självständigt ditt språk för att förbättra och utveckla innehåll och struktur. Du diskuterar språk och texter med kamrater.