Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

trä -och metallslöjd

Skapad 2017-06-06 08:36 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 3 – 6 Slöjd
Exempel på några planerade arbeten: Introduktion om säkerhet ,"Lycko amulett" i ene, "pepparkaksfigur" i plywood, "Snurran", Du blir först introducerad till slöjdarten trä- och metall genom att att göra olika arbeten som du formger själv och/eller med stöd. Exempel på tekniker kan vara att borra genomgående hål med borrskaft, detta leder så småning om till att borra med pelarborr maskinen. Andra tekniker kan vara att Såga/kapa, fila/raspa m.fl. Du får använda olika tekniker med olika redskap vad gäller hela arbetsprocessen från planering-utförande till slutförande av ett arbete.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleven ska ges möjlighet att utveckla sin kunskap och förmåga att:

- formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och     

  hantverkstekniker

- Planera, skissa och/eller göra ritning, välja tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med

  arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter                                   

- att utveckla sitt handlag i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

- följa instruktioner och arbetsbeskrivningar

- ta eget ansvar i slöjdarbetet

- hantera flera olika nya redskap samt maskiner

- undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och använda

  ämnesspecifika ord, begrepp och symboler

- göra värderingar av arbete och insats

 

Vad som bedöms:

Bedömning sker av din förmåga att:

- planera ditt arbete genom skiss, ritning eller text/muntligt (med eller utan stöd)

- ta emot och arbeta efter instruktioner/arbetsgång  

- ta egna initiativ, t.ex. pröva/ompröva eller att utveckla dina egna idéer

- t.ex. överföra och använda kända tekniker i ett nytt arbete eller utforska material

- hantera redskap och maskiner

- göra värdering av arbete och insats

 

Hur det bedöms:

Bedömning sker genom observationer under arbetets gång, genom lektionsreflektioner samt det färdiga resultatet av dina arbeten.

 

Undervisning och arbetsformer

- Genomgångar sker stegvis, i grupp och enskilt med stöd av arbetsgång vid behov

- Eleven skriver planeringar och skissar/utvecklar tankar och idéer

- Eleven får se och höra hur de olika momenten utförs praktiskt

- Eleven får under hela arbetsprocessen stöd och hjälp enskilt och i grupp

- Eleven arbetar mestadels enskilt men även ibland tillsammans med kamrater.

- Eleven utvärderar sitt arbete -för utveckling och till underlag för bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: