👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 9 vt 2018

Skapad 2017-06-06 12:33 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Orientering

Innehåll

Mål för elev

Du ska bli bättre på att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering.

Innehåll

Orientering i närområdet och i okända miljöer med hjälp av olika sorters kartor.  

Genomförande

Träningstillfällen under idrottslektionerna vi blandar teori med praktik.
Avser friluftsdagen den 22/5 2018 i Skrylle.
Du kommer att orientera med hjälp av en karta på egen hand i och omkring Skrylle. Du har en maxtid att anpassa dig till och den är på 1 h och 40 min. Banan är cirka 5 km lång vilket innebär att du har gott om tid att ta dig runt.

Redovisning

Under friluftsdagen så redovisar du praktiskt genom att lämna i ditt kontrollkort när du är i mål.

Nyttiga länkar

http://www.orientering.se/ImageVaultFiles/id_31539/cf_78/Orientering_f-r_nyb-rjare.PDF

http://www.orientering.se/ImageVaultFiles/id_31544/cf_78/Karttecken.PDF

Koppling till styrdokumenten

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Bedömningen gäller orientering

Steg 0
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att orientera
 • Idh
 • Idh  7-9
Du väljer att inte delta på orienteringen.
Du kan på egen hand med viss säkerhet orientera dig i Skrylle. Ex.Du tar en del eller alla kontroller i ett tempo som är lågt ansträngande. Du väljer att orientera längs de stora lederna.
Du kan på egen hand med relativt god säkerhet orientera dig i Skrylle. Ex Du tar alla kontroller i ett tempo som är medelansträngande. Du väljer att orientera längs de stora och små lederna. Du gör ibland val som förkortar sträckan till kontrollerna.
Du kan på egen hand med god säkerhet orientera dig i Skrylle. Ex. Du tar alla kontroller i ett högt tempo. Du väljer att orientera på ett sätt som innebär att du alltid tar den kortaste vägen till kontrollerna.