Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 3, Forntiden

Skapad 2017-06-06 16:21 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 2 – 3 Svenska Geografi Bild Historia
Vi ska ta oss tillbaka ca 12000 år före Kristus, från istidens slut och fram till vikingatidens början

Innehåll

SYFTE

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid. Arbetsområdet inom forntiden, syftar till att ge eleverna information och kunskap om historien ur olika aspekter samt människans uppkomst och utveckling på jorden, vandringar  samlande och jakt och människans införande av jordbruk samt hur vi med hjälp av spår i vår tid i naturen och i språkliga uttryck kan öka elevernas historiemedvetenhet och kännedom om historiska begrepp.  Vi tar hjälp av tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, se film, läsa olika faktatexter, jobba med arbetsuppgifter som eleverna antingen löser gemensamt i grupp, två och två, eller enskilt. Skriva egna faktatexter, ställa egna frågor och leta reda på svar.

Samtala om det vi läst med hjälp av diskussionsfrågor. Vi kommer gemensamt  i grupper att bygga upp en modeller av de olika tidsåldrarna. Avslutningsvis kommer vi att besöka Ekehagens forntidsby i Falköping. Där kommer vi att få ta del av livet under forntidens olika tidsepoker. Vi kommer även ha en kunskapskväll där föräldrarna får ta del av elevernas arbeten.

 

VIKTIGA BEGREPP

Forntiden, boplats, Norden, arkeolog, gravar, mynt, tidslinje, tillverka, flinta, åker, söka, vandra, grotta, rötter, spjut, kant, by, redskap, verktyg, fornlämning.

 

Bedömning - Så här visar du vad du lärt dig

Du deltar aktivt i vårt arbete med de olika tidsepokerna. Du  tar reda på fakta och skriver faktatexter.

Redovisar muntligt i grupp

Bygger på er tidsålder.

Läser olika texter enskilt och redovisar dessa med hjälp av att svara på frågor muntligt och/eller skriftligt.

Använder kunskapen du inhämtat när vi besöker Ekehagens forntidsby.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Ge  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Ge  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Ge  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Ge  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  Ge   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  Ge   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: