👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mat, måltider, hälsa , miljö och konsumtion

Skapad 2017-06-06 20:07 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individen och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människan viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö
Grundskola 7 Hem- och konsumentkunskap
För att så småningom ta eget ansvar för dig och ditt hushåll krävs en mängd olika kunskaper. Du kommer att få lära dig hur du planerar din mat och tillagar näringsriktiga enkla måltider och att bli en ekonomisk och miljömedveten konsument i det moderna samhället

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att eleven ska träna sitt tankesätt kring planering av mat utifrån olika perspektiv som rör hälsa, gemenskap, hygien och ekonomi.

Centralt ämnesinnehåll

Matvanor grundläggs tidigt. Du som är ung funderar kanske inte så mycket över hälsan. Det är just i ungdomen som man fattar många livsavgörande beslut t ex om sina matvanor. Att äta bra mat som ger alla de näringsämnen kroppen behöver och att välja en sund livsstil är viktigt. Det är speciellt viktigt för dig som växer. Det behövs kunskap för att förstå vilka konsekvenser dina val får för hälsa, ekonomi och miljö

Konkreta mål

 • att kunna läsa och förstå recept
 • att kunna planera och organisera sitt arbete
 • att kunna använda redskap och tekniker som krävs för att skapa maträtter
 • att förstå måltidens inverkan på hälsa och välbefinnande

Arbetsprocess

Planering av måltider enskilt och i grupp. Praktisk matlagning och bakning. Praktiskt arbete med hygien och rengöring. Praktiskt arrangera och duka för trevlig gemenskap runt matbordet. Värdering av måltider utifrån individuella behov med hjälp av tallriksmodellen. Diskussioner kring pris, kvalitet och aktuella frågor som rör mat och hälsa. Utvärdering och reflektion över eget arbete både skriftligt och muntligt. Träning av samarbete i olika former. 

Mat – måltider – hälsa – miljö - konsumtion åk 7

15-16 gånger á 100 min

 

 1. Mat,måltider, hälsa Teori på Slottet.Introduktion, repetition från åk 6,Matcirkeln,Frukostplanering
 2. Mat,måltider,hälsa,rep,matcirkel,matlagningsmetoder,Frukost-eget val
 3. Grunder i köket,Baktema, Baka m jäst,arbetsuppgifter, Havretekakor,varm choklad 
 4. Grunder i köket,Baka m jäst,arbetsuppgifter, Kanelbullar
 5. Grunder i köket,Baka m kemiska jäsmedel,arbetsuppgifter = läxa, Muffinsbuffé
 6. Grunder i köket,Provbakning,Läxförhör,Grahamsbullar
 7. Mat,måltider,hälsa,Dagens måltider, Blodsockerkurvan,Energi,Brunch-olika typer av plättar för olika behov
 8. Mat,måltider,hälsa, Dagens måltider,Lunch – utvärdering –Repetera, koka- sjuda -Valfri soppa
 9. Mat,måltider,hälsa,Dagens måltider,Film, Tallriksmodellen, rep mattcirkeln – tallriksmodellen, rep koka, sjuda, panera, steka Fiskpinnar, potatis/mos
 10. Mat,måltider,hälsa,redningar rep, baka m bakpulver,Saftkräm+ skorpor, arbetsuppgifter
 11. Miljö och livsstil,Hållbar utveckling, miljömärkning, olika livsstilar – pasta med grön sås -utvärdering
 12. Miljö och livsstil,Mattraditioner /Världens mat,Thaikycklinggryta,koka ris - utvärdering
 13. Miljö och livsstil,Matkultur- Mattraditioner-världens mat – Repetera, jäs degar - Pizza
 14. Miljö och livsstil,Matkultur -Mattraditioner-världens mat- Planering -E get val 
 15. Miljö och livsstil,Matkultur -Mattraditioner-världens mat – Eget val- buffé
 16. Miljö och livsstil, Redovisning -Matkultur-Världens mat -"Speed dateing", 
 17. Miljö och livsstil,Rengöring,chip cookies

 

Förmåga/aspekter

Ämneskunskap

1.        Planera, Tillaga, Genomföra, Anpassa

Måltider, Uppgifter i ett hem

2.        Använda

Metoder, Livsmedel, utrustning

3.        Välja tillvägagångsätt, Motivera

HÄLSA, EKONOMI,MILJÖ

4.        Ge omdömen

Arbetsprocess och resultat

5.        Resonera, Sätta samman, Anpassa

Variera måltider, Balanserade måltider, Individuella behov

 6.        Jämföra, Resonera

Konsumtionsalternativ, Privatekonomi

7.       Beskriva, Resonera, Ge exempel

Grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter

Konsumtionssituationer

 8.   Resonera

Konsumtionsval, Handlingar i hemmet, Hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 
Bedömning

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem. I arbetet kan eleven använda olika metoder, livsmedel och utrustning. Eleven väljer tillvägagångsätt och motiveringar till sina val med hänsyn till hälsa. Eleven kan också ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Eleven kan föra resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar ekonomisk och ekologisk utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris i hem- och konsumentkunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Din förmåga att välja och använda livsmedel och metoder med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Att främja hälsa är en viktig aspekt i undervisningen liksom ekonomi och miljö. dessa tre är viktiga komponenter för att i framtiden klara av ett eget boende. Matcirkeln, ätstörningar, näringsämnen, sparande, lån, internethandel, miljömärkningar och energisnål användning av våra vitvaror är några exempel saker eleve kommer att arbeta med.
Jag har svårt att välja livsmedel och metoder med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Jag kan med hjälp välja livsmedel och metoder med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Jag kan välja livsmedel och metoder med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Din förmåga att planera och tillaga måltiden.
Här utmanas eleven att planera, organisera och tillaga måltider utifrån olika förutsättningar, eleven stimuleras till att skapa nya recept, laga nya måltider och att självständigt göra detta inom ramen för den lektionstid vi har.
Jag behöver hjälp av min lärare eller kamrat för att kunna planera och tillaga måltider.
Jag kan planera, organisera och tillaga måltider.
Jag arbetar helt självständigt med olika typer av planering och matlagning. Jag har bra organisation och tidsplanering.
Din förmåga att arrangera för gemenskap vid måltiden
Att kunna arrangera en måltid för att främja gemenskap och vällust vid matbordet
Jag dukar utan någon speciell tanke och har svårt att umgås vid matbordet.
Jag är medveten om enkla dukningsregler och kan föra ett vettigt samtal vid matbordet
Jag dukar trevligt och tar hänsyn till andra vid måltiden.
Din förmåga att ta ansvar för din hygien
Hygien är ett begrepp vars grundbetydelse är rengöring av kroppen eller människans omgivning.Eleven ska sträva efter att arbetsredskapen i köket ska vara rena, att ta hand om arbetsredskap och råvarorna så de håller länge och inte behöver slängas pga dålig behandling
Jag har svårt att förstå hygienens betydelse för min och andras hälsa, jag tvättar inte händerna, rengör inte arbetsredskapen ordentligt och försluter inte burkar och förpackningar efter jag använt dem.
Jag kan med påminnelse av andra förstå hygienens betydelse för min och andras hälsa, jag tvättar händerna ibland,rengör oftast arbetsredskapen ordentligt och försluter oftast burkar och förpackningar efter jag använt dem.
Jag Förstår mycket väl hygienes betydelse för min och andras hälsa, jag tvättar händerna, rengör arbetsredskapen ordentligt och försluter burkar och förpackningar efter jag använt dem.
Din förmåga att använda redskap
Att kunna använda redskap i hemmet är ibland en förutsättning för att lyckas med resultatet, exempel på redskap och utrustning kan vara elvisp, potatisskalare, diskborste mm.
Jag är osäker på hur jag skall använda olika redskap/utrustning.
Jag använder oftast redskap/utrustning på ett lämpligt sätt.
Jag använder alltid redskap/utrustning på ett lämpligt sätt.
Din förmåga att motivera dina val
Man gör ständigt olika val under hem och konsumentkunskapens lektioner, lektiornerna främjar till att eleven ska tänka kreativt och våga testa på olika tillvägagångssätt i sin matlagning. Detta baseras oftast på en teori eller ide om hur man kan tex. göra en hälsosam maträtt och det är den iden som eleverna förväntas förmedla och motivera.
Jag väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till mina val när jag värderar med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Jag väljer tillvägagångssätt och ger utvecklande motiveringar till mina val när jag värderar med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Jag väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till mina val när jag värderar med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.
Din förmåga att ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet
Att kunna värdera och ge omdömen om sin arbetsinsats är en viktig komponent för fortsatt lärande, Eleven bör i slutet av lektionerna fundera över sin egen arbetsinsats samt hur man skulle kunna göra annorlunda för att effektivisera sin inlärning till nästa gång.
Jag kan ge enkla omdömen om min arbetsinsats
Jag kan ge utvecklande omdömen om min arbetsinsats
Jag kan ge välutvecklade omdömen om min arbetsinsats
Din förmåga att ta egenansvar
Att ta ansvar för sin egen inlärning och medverka under arbetets gång.
Jag tar inte alltid ansvar för arbetet i min grupp
Jag tar ansvar för mitt arbete i min grupp
Jag tar ansvar för mitt och gruppens arbete. Jag hjälper också andra vid behov
Din förmåga att tillgodogöra dig kunskap om våra näringsämnen och våra livsmedel
Här förväntas eleven få kännedom och kunna använda sig av vanligen förekommande begrepp såsom tex "redning", kunna lite om matens innehåll i form av olika näringsämnen samt ha kunskaper om våra livsmedelsgrupper utifrån tex. matcirkeln
Jag har viss kunskap om begrepp som hör till Hem och konsumentkunskapen, näringslära och våra vanligaste livsmedel
Jag har goda kunskaper om begrepp som hör till Hem och konsumentkunskapen, näringslära och våra livsmedel
Jag har mycket goda kunskaper om begrepp som hör till Hem och konsumentkunskapen, näringslära och våra livsmedel