Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet i samhället

Skapad 2017-06-07 08:19 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap Bild
Ett samhälle är en plats där människor bor nära varandra. Det kan vara en liten by, en tätort med några hundra invånare eller en större stad. Hur löser vi problem tillsammans och vilka är det som bestämmer i Sverige?

Innehåll

Mål

Du ska utveckla förmågan att:
Formulera dig skriftligt och muntligt med ord och begrepp som hör till arbetsområdet. Du ska kunna namnge olika partier, dess partiledare och känna igen olika partiers symboler. Du ska formulera ett eget partis affisch och dess valfrågor.

Arbetets innehåll

Vi utgår från bilder, texter och filmer i vårt arbete.
Vi diskuterar.
Vi arbetar med att förstå de olika begreppen.
Vi kommer under arbetets gång skapa en affisch.

Redovisningsform

Eleverna redovisar sina kunskaper kontinuerligt muntligt, skriftligt och i bild.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv

Matriser

Sv Sh Bl
Livet i samhället

Samhällskunskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer
Du har grundläggande kunskaper om vad som behövs i ett samhälle för att vi människor ska kunna leva där. Du ser samband mellan olika funktioner i samhället.
Du har goda kunskaper om vad som behövs i ett samhälle för att vi människor ska kunna leva där. Du ser samband mellan olika funktioner i samhället.
Du har mycket goda kunskaper om vad som behövs i ett samhälle för att vi människor ska kunna leva där. Du ser samband mellan olika funktioner i samhället.
Begrepp
Du förstår några begrepp och använder dig av begreppen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förstår och använder dig av de flesta av begreppen på ett relativt väl fungerande sätt.
Du förstår och använder dig av begreppen på ett väl fungerande sätt.
Värdera och uttrycka olika ståndpunkter
Du visar att du kan söka information om elevnära samhällsfrågor och kan se enkla samband som t.ex. att samhällets pengar inte räcker till för att bygga alla fritidsattraktioner som vi vill ha. Du kan föra enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du visar att du kan söka information om elevnära samhällsfrågor och kan se samband som t.ex. att betalar vi mer skatt får samhället mer pengar och kan bygga fler fritidsattraktioner. Du kan föra utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du visar att du kan söka information om elevnära samhällsfrågor och kan se samband som t.ex. att betalar vi mer skatt får samhället mer pengar och kan bygga fler fritidsattraktioner men dessa fritidsattraktioner kanske påverkar miljön negativt. Du kan föra välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Bild

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk och med väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår. Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.

Svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera sig i skrift
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Samtala
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: