Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2017-06-07 08:40 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 6 Engelska
Vi arbetar med bas- grammatik och ordförråd genom materialet Second Step, När det gäller grundläggande läsförståelse använder vi materialet: Kevin and Paula. Grundläggande skriftliga färdigheter genom materialet: Writing English

Innehåll

Övergripande mål

Eleven kan förstå det mesta väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven kan förstå det mesta väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Konkreta mål

Kunna berätta om något som har hänt och använda de vanligaste regelbundna och oregelbundna verben.

Förstå och kunna ge en enkel beskrivning om dig själv som person. Använda och förstå uttryck som specifikt används i detta sammanhang

Vi kommer att arbeta med ordförråd på olika sätt (gloslistor, muntliga övningar, spel och texter)

Läsa texter och strategier att förstå dem.

Muntliga övningar för att öva muntlig säkerhet inom området, t ex dialoger

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska årskurs 6

Når ännu ej målen
Når målen
Når målen väl
Kommunikation
Du kan lyssna och förstå innehåll i talad engelska som är välbekanta ämnen.
Kommunikation
Du kan kommunicera med andra vad gäller vardagliga situationer, intressen, personer, händelser och aktiviteter.
Kommunikation
Du kan beskriva egna åsikter, känslor och erfarenheter.
Läsa
Du kan lyssna till talad engelska och läsa texter från olika medier
Läsa
Du kan medverka i olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
Läsa
Du kan förstå grammatiska strukturer och stavning av ex. regelbundna/oregelbundna verb.
Skriva
Beskrivning om dig själv i sammanhängande skriven text.
Strategier
Du ska vara aktiv och bidra till samtal på lektionen. Exempelvis genom att du ta initiativ till samtal och ställa följdfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: