Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Oden- prioriterat mål (Teknik)

Skapad 2017-06-07 09:23 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Prioriterat mål i teknik.

Innehåll

 

Mål:

Förskolan skall ströva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

 

Uppnåendekriterier för strävansmålet

  • Förstå ordet stabilt
  •  Att skapa/konstruera i olika miljöer/situationer

 

Frågeställning utifrån strävansmålet:

Hur skapar/konstruerar vi stabila föremål?

 

Nuläge:

Barnen har ett stort intresse för att bygga- både med stort och litet material. De sätter ord på det de bygger och vad konstruktionen ska kunna användas till. De bygger till bilarna, djuren och gubbar. De bygger även konstruktioner som de själva kan använda, bilar och kojor. De använder olika tekniker för att få kojan stabil.
Barnen har även ett stort intresse för skapandet i olika former. Vattenfärg, färg, pensel, lera och metamorfosmaterial. 

 

 

Metoder för att nå målet:

Vi använder oss av projekt Tagge.  Tagge kommer med olika uppdrag till barnen. Kan ni skapa ett hus/bo åt Tagge? Vad behöver Tagge mer?
Vi utgår från barnens intresse för att skapa saker i olika material med utgångspunkt att det ska vara STABILT. Vi avbildar Tagge i olika tekniker och material för att skapa en förståelse för hur en igelkott ser ut och hur man kan avbilda den. Detta lägger grunden för att sedan konstruera en igelkott i papier mache.

Vardagsmetoder: Vi tillför material i byggrummet som kan utmana och utveckla barnens tänk i byggandet. Barnen blir delaktiga genom att de följer med till metamorfos-rummet och hämtar material tillsammans med oss. Familjen blir delaktig genom att de hjälper oss samla in material som barnen kan bygga med.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: