Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsgympa

Skapad 2017-06-07 09:32 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola F – 5
Att röra sig är kul!

Innehåll

Syfte och mål: Utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiskt utmanande sammanhang. Enkla lekar och danser, och deras regler. Eleverna ska uppleva att vi-känslan ökar. Eleverna ska utveckla sin samarbetsförmåga. Träna på att vara en bra vinnare resp förlorare.

Metod och arbetssätt: Varje elev ska under läsåret få möjlighet att vara med på fritidsgympan. Vi kommer att träna elevernas förmåga till samarbete genom rörelse och regellekar. Eleverna får prova olika roller inom idrotten/lekarna. Eleverna ska få träna på att använda olika redskap.

Utvärdering: Eleverna får göra en enkät med relevanta frågor på google.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: