Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

plåtslageri

Skapad 2017-06-07 12:04 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Bygg och anläggning

Innehåll

Introduktion Plåtslageri (byggnads- och ventilationsplåtslageri), praktiska övn. och teori. Arbetsmiljö, handhavande och säkerhet. Olika typer av falser, handverktyg, plåtsaxar, takbeklädnad, plåtmaterial, nitning, bock-, fals- och klippmaskiner, lödning, vattenavrinning. Avvägningsinstrument, ritningsläsning, byggmatematik. Läs mer i det centrala innehållet

Uppgifter

  • Ej namngiven

Matriser

Byg
Bygg och anläggning 02, 20-21

GrundläggandE
UtveCklat
VälutvecklAt
1: Planera, organisera och utföra enkla arbetsuppgifter.
… med visst handlag. Du behöver ofta fråga och få hjälp av din handledare när du arbetar.
… med gott handlag. Ibland behöver du fråga och få hjälp av din handledare när du arbetar.
… med mycket gott handlag. Du behöver lite eller ingen hjälp av handledaren när du arbetar.
2: Välja material, verktyg och maskiner till ditt arbete.
… i samråd. Du behöver hjälp av din handledare för att bestämma vilka verktyg och maskiner du ska använda.
… efter samråd. Du kommer överens med din handledare om vilka verktyg och maskiner du ska använda.
… efter samråd. Du kommer överens med din handledare om vilka verktyg och maskiner du ska använda. Handledaren låter dig leda samtalet.
3: Motivera val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi.
… översiktligt. Du kan förklara varför du har valt de verktyg, maskiner eller material du använder utifrån hur du tycker att de kan påverka hälsan, miljön eller ekonomin.
… utförligt. Du beskriver varför du har valt de verktyg, maskiner eller material du använder utifrån hur de kan påverka hälsan, miljön eller ekonomin.
… utförligt och nyanserat. Du vet och beskriver tydligt varför du har valt de verktyg, maskiner eller material du använder utifrån hur du tycker att de kan påverka hälsan, miljön eller ekonomin.
4: Bedöma riskerna med arbetsuppgiften och välja hur du ska planera arbetet.
… enkel riskbedömning och i samråd. Du behöver hjälp av handledaren med att se om det finns några risker med arbetet och att planera så att du utför arbetet på ett säkert sätt.
Bedöma risker och situationen och väljer efter samråd. Du kan se om det finns några risker och kommer överens med handledaren om hur du ska utföra arbetet på ett säkert sätt.
… välgrundad riskbedömning och väljer efter samråd. Du ser om det finns några risker eller faror med arbetet och kommer överens med handledaren hur du ska utföra arbetet på ett säkert sätt.
6: Upptäcka och lösa problem som uppstår.
… i samråd. Du upptäcker tydliga problem som din handledare hjälper dig att lösa.
… efter samråd. Du upptäcker problem och kommer överens med din handledare om hur du ska lösa dem.
… efter samråd. Du upptäcker eventuella problem och berättar för din handledare hur du ska lösa dem.
5: Anpassa planeringen av arbetet.
… i samråd. Du behöver hjälp av din handledare när du ska planera dina arbetsuppgifter.
… efter samråd. Ibland behöver du hjälp av din handledare när du ska planera dina arbetsuppgifter
… efter samråd. Du kan beskriva för din handledare hur du tänker planera din arbetsuppgift.
7: Tolka arbetsbeskrivningar och ritningar.
… med viss säkerhet. Du behöver hjälp när du läser ritningar och följer arbetsbeskrivningar.
… med viss säkerhet. Ibland behöver du hjälp när du läser ritningar och följer arbetsbeskrivningar.
… med säkerhet arbetsbeskrivningar och avancerade ritningar. Du vet vad du ska göra när du läser en ritning eller arbetsbeskrivning.
8: Hantera och vårda material, verktyg och maskiner.
… med viss säkerhet. Du vet ibland hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner.
… med viss säkerhet. Du vet ofta hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner.
… med säkerhet. Du vet nästan alltid hur du ska handskas med och vårda olika material, verktyg och maskiner.
9: Dokumentera arbetet
… enkel dokumentation. När du är färdig med en arbetsuppgift så tar du någon bild eller kan berätta vad du gjort.
… noggrann. När du är färdig med en arbetsuppgift tar du några bilder och kan förklara arbetets gång.
… noggrann och utförlig dokumentation. När du är färdig med en arbetsuppgift tar du några bilder och kan förklara i detalj hur arbetet har gått till.
10: Utvärdera arbetsprocessen utifrån fastställda kvalitetskrav.
… med enkla omdömen. Efter utfört arbete kan du förklara t.ex. hur du har gått till väga när du har monterat åldersbeständig plast och hur resultatet blev utifrån vilka kvalitetskrav som finns.
… nyanserade omdömen. Efter utfört arbete beskriver du t.ex. hur du har gått till väga när du har monterat åldersbeständig plast och hur resultatet blev utifrån vilka kvalitetskrav som finns.
… med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras. Efter utfört arbete beskriver du t.ex. hur du har gått till väga när du har monterat åldersbeständig plast och hur resultatet blev utifrån vilka kvalitetskrav som finns. Du kan också förklara hur man kan utföra arbetet på ett bättre sätt nästa gång.
11: Redogöra för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
… översiktligt. Du kan förklara hur arbetet påverkar miljön t.ex. spill på material och t.ex. hur ett lågenergihus påverkar ekonomin.
… utförligt. Du kan beskriva hur arbetet påverkar både miljön t.ex. spill på material och t.ex. hur ett lågenergihus påverkar ekonomin
… utförligt och nyanserat. Du vet och kan beskriva detaljerat hur arbetet påverkar både miljö och ekonomi.
12: Samverka, kommunicera och använda fackspråk.
… med viss säkerhet. Du samarbetar och använder några av de vanliga termerna och fackuttrycken när du arbetar.
… med viss säkerhet. När du pratar och samarbetar med din handledare kan du använda vanliga termer och fackuttryck.
… med säkerhet. Du använder alla termer och fackuttryck när du samarbetar och pratar med din handledare.
13: Bedöma din förmåga och arbetssituationens krav.
… med viss säkerhet. Du behöver hjälp av handledaren för att värdera svårigheterna i arbetsmomentet och avgöra om det är något du klarar av att utföra.
… med viss säkerhet. Ibland behöver du hjälp av handledaren för att värdera svårigheten i arbetsmomentet och avgöra om det är något du klarar av att utföra.
… med säkerhet. När du samtalar med handledaren kan du själv värdera svårigheten i arbetsmomentet och avgöra om det är något du klarar av att utföra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: