👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande makedonska F-3, Höst 2017

Skapad 2017-06-07 14:13 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundläggande makedonska -vi kommer att fortsätta att lära oss bokstäver(kyrillisk), läsa, skriva enkla texter, rita, räkna, lekar, film och musik på makedonska.
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Modersmålet är av avgörande betydelse för elevens kulturella identitet. Modersmålsundervisningen syfte är att främja elevernas utveckling till flerspråkighet, jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på makedonska genom att ha olika tema. Syftet är att elevernas skall utveckla sin språkförmåga genom formuleringar, åsikter och tankar i olika slags texter. Vi ska utveckla lässtrategier för att förstå och tolka texter, anpassa texten efter innehåll och strategier för att skriva texter.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och uttrycka sig.
Forma bokstäverna rätt ,skriva  ord med och koppla till bilder.
Läsa ord och bygga på till  meningar ,korta texter.
Beskriv en bild med enkla meningar.
Läser  böcker anpassar till ålder. 

Berättande texter (poetiska) för barn i form av bildböcker, lyrik, sagor, myter, rim, ramsor, gåtor  från olika tider där modersmålet talas. Lekar och musik på makedonska.

 

 

Bedömning

Jag bedömer följande :

  • Uttrycker dig muntligt och deltar aktivt i samtal och diskussioner.
  • Läser och skriva enkla ord och meningar .
  • Du ska få lämna arbetsuppgifter till mig i form av en enkel läxa.

Matriser

Ml
Makedonska F-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
A (a:1-4)
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet)
  • Ml
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig
Jag känner igen en del ord när jag läser
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord
  • Ml
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter
Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg
B (b:1-4)
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning)
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text
Jag kan skriva ord och korta texter TJÄNSTEGARANTI - efter sitt första skolår.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
C (c:1-4)
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar)
Jag läser för att uppleva och lära
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
----
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
D (d:1-4)
Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften (Eleven läser obehindrat med förståelse)
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs
Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser
-----
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver
Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs
Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver
Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter
Tala/samtala
Berättande
Jag kan berätta i grupp och lyssna på andra
Jag kan återberätta en händelse eller saga så andra förstår vad jag menar
Jag kan berätta längre berättelser så poängen blir tydlig
Jag kan berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
Tala/samtala
Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande
Jag kan beskriva olika saker så andra förstår vad jag menar
Jag kan förklara så andra förstå vad jag menar
Jag kan ge och ta muntliga instruktioner
Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter