Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So - Brännkärrsskolan årskurs 3 (2016/2017)

Skapad 2017-06-07 14:28 i Brännkärrsskolan Knivsta
Vi har under år 3 i SO arbetat bl.a. med Forntiden, Världsdelar och kartan, Uppsala samt nyheter.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Historia Samhällskunskap Geografi
Vi lever i en stor och spännande värld och för att kasta dig ut i den så är det bra att ha förkunskaper. För att veta vart du ska behöver du kunna väderstreck och kunna läsa av en karta. Det finns många världsdelar, kulturer och kända byggnadsverk som kan värda ett besök. Då vi bor nära Sveriges fjärde största stad kommer vi att få lära oss mer om universitetsstaden Uppsala. Vi kommer också att få lära oss hur allting började när vi arbetar med Forntiden. Vi fortsätter även att hålla oss uppdaterade med aktuella nyheter och om vad som händer i världen och varför.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll:

Kunskapskrav:

Det betyder att du ska få lära dig mer om:

 • skillnaden mellan jordglob och karta.
 • världsdelarnas namn och placering på jordgloben.
 • de 3 största världshavens namn och placering.
 • väderstrecken.
 • djur, kända byggnader och sevärdheter i de olika världsdelarna.
 • olika klimat i värdsdelarna.
 • vad som kan orsaka att människor flyttar mellan länder
 • Uppsala
 • Forntiden
 • Nyheter

Metod och arbetssätt

Vi kommer att:

 

 • vi kommer att få besök från personer som har kopplingar till olika världsdelar och länder som kommer att berätta och visa bilder samt filmer från sitt land
 • lyssna, läsa, diskutera, analysera, skriva, berätta och titta på filmer och bilder
 • söka fakta på internet.
 •  jobba med ett arbetsmaterial med fakta om världsdelarna
 • forska om olika kända byggnader och person med Uppsalakoppling. Vi kommer att arbeta både enskilt, parvis och i grupp. Arbetet kommer att avslutas med en stadsvandring i Uppsala där man i mindre grupper kommer att få redovisa om den byggnad man forskat om samt lyssna på när kompisarna berättar om sin.
 • regelbundet diskutera nyheter och titta på Lilla Aktuellt.
 • arbeta med bloggen för att synliggöra vad vi arbetar med här i skolan

 

 

Bedömning

Det här kommer jag att bedöma:

 • att du kan våra världsdelar samt dess placering på jordgloben.
 • att du kan de 3 största haven samt dess placering.
 • att du kan väderstrecken norr, söder, öster och väster samt dess placering. 
 • att du kan förklara varför människor flyttar mellan olika länder. Vilka orsaker kan det finnas?
 • att du kan förklara tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder och hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • att du kan berätta om någon/några kända byggnader i Uppsala samt att du känner till någon/några kända personer som kommer härifrån.
 • att du är med och diskuterar under våra Nyhetspass om vad som händer i Sverige och världen och till viss del varför.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  Ge  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Ge  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Ge  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Ge  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Ge  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  Ge  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  Ge   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: