Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tiundaskolan, Mattespanarna 4B, Kap 3-5, Åk 4, VT17

Skapad 2017-06-07 15:07 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 4 Matematik
I dessa kapitel ska du få lära dig hur man gör stapeldiagram, om vikt och volym samt geometri.

Innehåll

Vi kommer att:

 • Räkna i boken
 • Ha gemensamma genomgångar på tavlan
 • Göra en undersökning och presentera den med en tabell och ett diagram

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tiundaskolan, Mattespanarna 4B, Kap 3-5, Åk 4, VT17

Din förmåga att...

På väg mot målen
Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande kunskaper
Beräkna area
 • Ma
 • Ma  4-6
Du har svårt att beräkna area.
Du ganska säker på att beräkna area.
Du är säker på att beräkna area.
Beräkna omkrets
 • Ma
 • Ma  4-6
Du har svårt att räkna ut omkretsen av en figur.
Du är ganska säker på att räkna ut omkretsen av en figur.
Du är säker på att räkna ut omkretsen av olika figurer.
Omvandla tid
 • Ma
 • Ma  4-6
Du är osäker på uppgifter som rör omvandling av tid.
Du ganska säker på uppgifter som rör omvandling av tid.
Du är säker på uppgifter som rör omvandling av tid.
Klockan/Tidsskillnader
 • Ma
 • Ma  4-6
Du är osäker på uppgifter om tidsskillnader.
Du är ganska säker på uppgifter om tidsskillnader.
Du är säker på uppgifter som rör tidsskillnader.
Diagram
 • Ma
 • Ma  4-6
Du är osäker på att läsa av diagram.
Du är ganska säker på att läsa av diagram.
Du är säker på att läsa av diagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: